Przejdź do głównej zawartości

Tematyka

Działalność czasopisma Zapiski Mazurskie sprowadza się do celów Stowarzyszenia SEEiK i opiera się na realizacji indywidualnych zainteresowań członków, których interesy zbiorowe realizowane są poprzez wspólną realizację następujących celów, które realizują własnym staraniem dla dobra i rozwoju wspólnoty:

1) Występowanie w sprawach publicznych:

a) przeciwko ograniczeniom postanowień europejskich i polskich przepisów gwarantujących wolność osobistą i prawną, własność i dziedziczenie, wolność słowa i zabezpieczenie socjalne;
b) przeciwko dyskryminacji religijnej i ograniczeniu wolności; 
c) na rzecz uczciwej konkurencji, ochrony praw konsumenta oraz praw do sprawiedliwych wyroków ze strony niezawisłych sądów oraz prawa do dobrej administracji publicznej;
d) w kwestii podwyższenia standardów społecznych i gospodarczych, gwarantujących uczciwość i przejrzystość życia publicznego i społecznego, w tym prawa do publicznej informacji;
e) na rzecz ochrony praw obywatelskich i publicznych;
f) na rzecz praw człowieka i ich ochrony;
g) w ochronie i zachowaniu środowiska naturalnego oraz krajobrazu kulturowego.

2) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej:

a) ekologii;
b) ochrony środowiska naturalnego i społecznego; 
c) praw zwierząt; 
d) praw publicznych; 
e) bezrobocia i jego skutków; 
f) kultury i jej dóbr materialnych i duchowych;
g) literatury; 
h) biblistyki; 
i) angelologii.

3) Edukacja na rzecz:

a) poszerzenia świadomości ekologicznej, społecznej, kulturalnej i historycznej;
b) praw zwierząt; 
c) historii i kultury; 
d) praw człowieka do samostanowienia, w tym wyboru poglądów, religii, płci, orientacji seksualnej. 

4) Działalność na rzecz: 
a) ochrony praw zwierząt;
b) ograniczenia spożycia ożywczego tchnienia życia;
c) ochrony powietrza i wód, w tym rybactwa i rybołówstwa, ochrony ptactwa i zwierząt dziko żyjących;
d) równego dostępu do zasobów przyrodniczych;
e) inicjatyw promujących działania europejskie, młodzieżowe, na rzecz osób starszych z wykorzystaniem form edukacji nieformalnej i rozwojowej;
f) tworzenia więzi międzyludzkich oraz reintegracji społecznej i zawodowej; 
g) odbudowywania i podtrzymywania u członków umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; 
h) ochrony historii, tradycji i pamięci oraz rozpowszechnianie kultury materialnej i duchowej należącej do mniejszości narodowych;
i) promocji literatury, kultury i dziedzictwa współczesnego człowieka. 

5) Prowadzenie działań z zakresu:

a) działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego; 
b) pomocy społecznej, w tym opieki nad osobami, które podlegają zagrożeniu wykluczeniem społecznym;
c) pomocy potrzebującym; 
d) równego statusu kobiet i mężczyzn;
e) ochrony rodziny i praw mniejszości seksualnych;
f) rozwoju wolontariatu i polityki młodzieżowej;
g) ochrony człowieka i jego zasobów w otoczeniu lokalnym;
h) wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem;
i) promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej;
j) tworzenia miejsc pracy w sferze odpłatnej działalności pożytku publicznego;
k) budowania więzi społecznych ponad kwestiami polityki i religii.
l) wspierania dialogu społecznego i partnerstwa rynku pracy poprzez rzecznictwo i reprezentowanie środowiska osób bezrobotnych;
m) sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także uzyskujących niskie dochody.

6) Współpraca z władzami w Polce i za granicą oraz organizacjami społecznymi w zakresie:

a) przestrzegania ustaw i regulacji prawnych o ochronie zwierząt.
b) ochrony zasobów przyrodniczych; 
c) praw człowieka; 
d) dialogu międzykulturowego;
e) uznania i honorowania pracy we wszystkich jej formach;
f) tolerancji i równości; 
g) ograniczenia zjawiska biedy i bezrobocia;
h) literatury, historii i kultury. 

Popularne posty z tego bloga

18 plus: Fragment satyry "Kaczkoduk przejmuje ster!" specjalnie dla Czytelników Zapisków Mazurskich

Upragniony czas na odpoczynek. Nowe plany podbojów Eu­ropy, kształtowały się w głowie Dubienieckiego. Perspektywicznie zasta­nawiał się, jak doprowadzić Europejczyków do sytuacji, w której zgodzą się ponownie na wojny. Nie musiano wykorzystywać od razu mięsa armatniego. Mogła to być wojna ekonomiczna, bez ofiar – kule kosztują, a z głodu ludzie szybciej padają.    Przemysł zbrojeniowy musiał pracować pełną parą. Pozosta­wało bombardować kraje Wschodu, przetoczyć przez Europę nową fale imigrantów, a następnie poprawić koniunkturę, sprzedażą broni oraz zbrojeniami. Proste, bo tak przy okazji, powstanie wiele cieka­wych spraw. A czy „rządzi prawica, czy lewica, to i tak jedna chujo­wica”. Ważne było dla Pułkownika, aby kasa płynęła strugą. Bał się tylko o zachowanie Angeli, zastanawiając: czy starowinka wytrzyma te płynące zewsząd wrzaski i nie popuści? Poza tym optymalnym szkopułem, generalnie był dobrej myśli. Angela Makrela nie była w jego typie; stara, lubieżna, gruba baba, która lubi…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. To trudny obszar, głównie z uwagi na uprzedzenia ogółu społeczeństwa, ale możliwy do opanowania. W końcu wiedzę zdobywamy głównie dla siebie. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić pokrótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują. Niektórzy wyszukują w google, wpisując „marcin łupkowski satanizm”. Zastanawiam mnie to, czy mogę uchodzić za piewcę tego nurtu? A może szuka się na mnie haków? Przestrzegam, nie interesuje mnie polityka, nigdzie nie startuję i nie zależy mi na głosach jołopów biorących udział w wyborach. Opisuję rzeczywistość, to wszystko. Wybaczcie poczciwi ludzie, jeśli odebraliście do siebie kwestię „jołop”. Nie do wszystkich to się tyczy. Miałem na myśli ludzi, którzy wybierają dno, które potem reprezentuje mieszkańców w samorządach. Niestety ludzie dają chwytać się na marne hasła. To samo dotyczy zjawiska satanizmu – stąd słuszne porównan…