Przejdź do głównej zawartości

Wstęp do Wiochy


             Wstępy bywają z natury nudne i karkołomne, opiewają wypociny autora, które szpecą późniejsze dzieło. Niestety, dobrze jest przeczytać te kilka linijek, aby wiedzieć, o co autorowi cho­dziło, gdyby tekst nagle okazał się niezrozumiały.
            Wiocha. Powieść jebitna, to tytuł czegoś, co nazwałbym satyrą albo określił groteską życia codziennego. Książka wyszła po raz pierwszy w 2015 r. pod tytułem Prowincja pełna wiochy. Po­wieść jebitna nakładem Wydawnictwa PROFiT. Otrzymujecie Państwo, drugie wydanie dzieła, poprawione i zmienione. Obecna książka niewiele różni się od pierwowzoru; poza tym, że jest odrobinę doskonalsza.

Wstęp do Wiochy


            Książka dziełem nie jest. Powstała, głównie aby cieszyć i bawić. Poszukiwałem prostych i szybkich rozwiązań – ta lektura właściwie taka jest. Wyobraźmy sobie zwyczajną rozmowę dwojga ludzi: składają się na nią proste komunikaty, następujące w róż­nych sekwencjach czasowych, okraszone wymownymi epite­tami. Bogactwo wyrazów oraz sposobów prowadzenia dysput jest nie­zmierzone. Rozmowa zależy od tak wielu czynników, że nie spo­sób nadziwić się temu rodzajowi bogactwa przypadków, z których można czerpać w nieskończoność inspirację. Może dla­tego wciąż czytamy książki? Kto wie? 
Męczylibyśmy się, gdyby nasz przypadkowy rozmówca, zarzucił nas trudnym tematem, a my nie bylibyśmy na to przy­gotowani. Wiocha to lektura na jedno popołudnie, mówiąca o tym, co znamy, rozumiemy i sami często poddajemy ocenom. 
W każdym razie, może to być powieść sensacyjna z ele­mentami symbolicznymi, wsparta anachronicznym wątkiem mi­łosnym, zatopionym w ekstazie, z zabarwieniem melodramatu, zdrady, romansu i alkoholizmu. Na tym tle rozgrywa się historia fikcyjnego narodu, ukazana groteskowo, w następujących po sobie, przełomowych momentach. Fabuła czerpie z zasady ekster­nalizacji, tj. następuje tu przekształcenie wiedzy ukrytej w do­stępną. W trakcie tego procesu, ukryta wiedza jednostki bądź grupy, przekształca się w wiedzę jawną i powszechną, której nadano formalnych ram. Informacje zebrane są wówczas w jednolitą i usystematyzowaną całość. Przykładem takiego działa­nia jest tworzenie pewnych mitów przez siły polityczne, a w sprzyjających warunkach, ich uzewnętrznianie w formie wiedzy dostępnej i właściwej. Zatem, jeżeli ktoś pisze historię od nowa, to możliwe że mamy do czynienia właśnie z takim procesem.
            Przedstawiłem fikcyjnych bohaterów i wymyślone miejsca. Jednak ta historia wydarzyć się mogła, dosłownie wszędzie. Wszelka zbieżność nazwisk, miejscowości czy wydarzeń jest czysto przypadkowa i stanowi fikcję literacką, tworzoną na po­trzeby sztuki. Jest to niezależna kreacja autora, przywołana zgod­nie z zasadą wolności myśli oraz praw rządzących sztuką. Jeżeli ktoś zakłada inaczej, to postępuje zgodnie z zasadą eksternaliza­cji, tworząc prawdy, które stara się przenieść na grunt racjonalny.
            Zapraszam do lektury i życzę nieprzejednanych wrażeń, szczególnie podyktowanych dobrym humorem. Książka jest prostą, wręcz prostacką, krótką formą wyrazu – co nie oznacza że złą. Taka miała być i niczego nie zamierzałem tu upiększać. Druga część losów bohaterów, zawarta w Kaczkoduk przejmuje ster! stanowi rozbudowaną pozycję, w której Czytelnik odnajdzie na ponad czterystu stronach, świat Pułkownika Dubienieckiego.
Skromnie liczę na to, że Wiocha umili Państwu popołu­dniową porę i zechcecie poświęcić cenny czas na zapoznanie się z tymi historyjkami, które oderwane od siebie, tworzą jedną wspól­ną narrację.  
Ukazując pewne procesy, do tego ubarwione, autor nie jest w stanie zaspokoić, w niewielkim obszarowo tekście, mogących pojawić się wymagań. Opisując dane sprawy, należy część rzeczy przyjąć, potwierdzając pewne tezy. W naszym przypadku, jest to opis ludu, który pojawia się w dziejach ludzkości, wychodząc z pomroków pogaństwa, przyjmuje nową wiarę, co powoduje że rozpoczynają się rozliczne komplikacje. Naród ten jest biedny, do tego sterowany przez nieuczciwych ludzi. Stan ten nie stanowi cechy danej epoki, ale jest wynikiem wielowiekowej historii zmagań z głupotą i chciwością, głosicieli nowej religii. Karą otrzy­maną przez naród, było przekleństwo, udzielone przez Perkuna, który nie mogąc pogodzić się z niesprawiedliwością i wyzyskiem, zapadł w sen. Stary bóg wprowadził zasady równości, wspólnego decydowania i pracy, które odrzucono całkowicie na rzecz feudali­zmu, podziałów stanowych i nierówności społeczno-ekonomicz­nych.
            Fabuła została tak skonstruowana, aby Czytelnik mógł zmierzyć się z możliwie obszernym zakresem, w krótkim czasie, bez nawarstwienia się stanu niepotrzebnego zmęczenia lekturą. Rozpoczynamy w X, a kończymy w XX wieku. Jako historyk wiem, że rozmawiamy w życiu codziennym na tematy dziejowe, ale często przeskakujemy, wybierając obszary interesujące. Zdo­byte doświadczenie umożliwiło mi odpowiednie pokierowanie narracją. Państwo ocenią, czy zostało to dobrze pomyślane. Mnie, w każdym razie, przypadł do gustu ten zabieg.
            Rzecz dzieje się w kraju Polgarów. Lud to z tradycjami, zawistny i nieprzejednany, w buncie i wzajemnym opluwaniu. Stolicę państwa stanowi Warchołów. W książce trafiamy na prowincję, która mieści się w województwie wartowsko-manowskim, a w zasadzie w jednym z jego powiatów, powiecie kurtowskim. Całość osadzona na tle kilku wydarzeń historycz­nych, obejmuje okres przyjęcia chrześcijaństwa, dzieje nowożytne oraz czas przemian, a kończy rzecz na czasach współczesnych.  
W sposób prześmiewczy i nieco z ironią, podchodzę do 25-lecia odzyskania rzekomej demokracji w Europie środkowo-wschodniej. Rzecz nie dzieje się w kraju Polan, lecz Polgarów. Nie w Warszawie, a w Warchołowie. Prosiłbym, aby nie porównywać tych rzeczy, gdyż fikcja którą staramy się na siłę utożsamić z rzeczywistością, zaczyna stawać się koszmarem nieporozumień. O tym należy pamiętać, czytając tę książkę.  
Użyte w tekście zwroty językowe, mogące uchodzić za błęd­ne, zostały zamierzone i służą artystyczne kreacji wizji autora.
Książka, z pozoru literacki gniot i banał, ma być manife­stem, odnoszącym się do tego, co realne i nierealne, a jednak moż­liwe i codzienne.
Życząc miłej lektury, oddaję w Państwa ręce moją krótką formę i zarazem pierwszą satyrę, którą napisałem.


Marcin Łupkowski 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

18 plus: Fragment satyry "Kaczkoduk przejmuje ster!" specjalnie dla Czytelników Zapisków Mazurskich

Upragniony czas na odpoczynek. Nowe plany podbojów Eu­ropy, kształtowały się w głowie Dubienieckiego. Perspektywicznie zasta­nawiał się, jak doprowadzić Europejczyków do sytuacji, w której zgodzą się ponownie na wojny. Nie musiano wykorzystywać od razu mięsa armatniego. Mogła to być wojna ekonomiczna, bez ofiar – kule kosztują, a z głodu ludzie szybciej padają.    Przemysł zbrojeniowy musiał pracować pełną parą. Pozosta­wało bombardować kraje Wschodu, przetoczyć przez Europę nową fale imigrantów, a następnie poprawić koniunkturę, sprzedażą broni oraz zbrojeniami. Proste, bo tak przy okazji, powstanie wiele cieka­wych spraw. A czy „rządzi prawica, czy lewica, to i tak jedna chujo­wica”. Ważne było dla Pułkownika, aby kasa płynęła strugą. Bał się tylko o zachowanie Angeli, zastanawiając: czy starowinka wytrzyma te płynące zewsząd wrzaski i nie popuści? Poza tym optymalnym szkopułem, generalnie był dobrej myśli. Angela Makrela nie była w jego typie; stara, lubieżna, gruba baba, która lubi…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. To trudny obszar, głównie z uwagi na uprzedzenia ogółu społeczeństwa, ale możliwy do opanowania. W końcu wiedzę zdobywamy głównie dla siebie. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić pokrótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują. Niektórzy wyszukują w google, wpisując „marcin łupkowski satanizm”. Zastanawiam mnie to, czy mogę uchodzić za piewcę tego nurtu? A może szuka się na mnie haków? Przestrzegam, nie interesuje mnie polityka, nigdzie nie startuję i nie zależy mi na głosach jołopów biorących udział w wyborach. Opisuję rzeczywistość, to wszystko. Wybaczcie poczciwi ludzie, jeśli odebraliście do siebie kwestię „jołop”. Nie do wszystkich to się tyczy. Miałem na myśli ludzi, którzy wybierają dno, które potem reprezentuje mieszkańców w samorządach. Niestety ludzie dają chwytać się na marne hasła. To samo dotyczy zjawiska satanizmu – stąd słuszne porównan…