Przejdź do głównej zawartości

Wieża Babel

Historia, geneza i symbolika wieży Babel w znaczeniu historycznym, kulturowym i pojęciowym, obejmuje analizę historii, religii i sztuki oraz literatury. W tym ujęciu odnosi się do pojęć słownikowych, powszechnie uznanych, funkcjonujących w związkach frazeologicznych oraz symbolice. Skłóceni ludzie nie są w stanie przeciwdziałać złu, które narzuca im życie. Motyw wieży Babel nie został zrozumiany. Odbył się kolejny, cielesny gwałt na człowieku, w którym brali udział święci tego świata. 

Wieża Babel


Wieża w ujęciu źródeł
Wieża to symbol obronny (Jr 31,38) i obronności (Mt 21,33). Według Psalmu 61,4 wieża, to obraz bezpieczeństwa i gwarancji pewności. W wieży z Syloe, Jezus, według kościoła widzi znak nawołujący do nawrócenia (Łk 13, 4) – wieża, która upadła i zabiła osiemnastu ludzi. Według mnie Jezus tłumaczy, że ci, którzy zginęli pod wieżą, nie byli większymi grzesznikami, od tych, co tak o nich myśleli. Tekst jest oczywisty, ale ojcowie kościoła mogą widzieć we wszystkim alegorie, ukryte znaczenia oraz natchnione interpretacje.
Wieża z Babel, to budowla wzniesiona w krainie Szinear, o czym dowiadujemy się z tekstu Starego Testamentu. Opisując więżę z Babel, chciałbym skupić się na tekście biblijnym oraz symbolice i roli wież. Symbol wieży odnajdujemy również w kartach Tarota, ma ona duże znaczenie symboliczne i strategiczne dla ludzi. 
Jest to karta powrotu i opamiętania. Przypomina o miejscu na Ziemi. Karta mówiąca o tym, że nic nie jest dane na zawsze. 

Wieża Babel


Wprowadzenie 
Wieża to budowla o małej powierzchni u podstawy, połączona z inną budowlą, np. wieże kościołów czy ratusza, wieże obronne na murach. Wieża ma współcześnie różne znaczenie, w zależności od tego, gdzie się z tym spotkamy. Wykorzystanie samego pojęcia wieży znane jest w górnictwie, przemyśle, obronności, budownictwie, itd. 

Biblijny przekaz 
Mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
Biblia wspomina, ze mieszkańcy tej ziemi znali technologię wypalania cegły. 

„Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: „Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi”. Rdz 11, 03 – 04.

Pan zstępuje z nieba, zainteresowany budowlą. Oceniając sytuację stwierdził, że ludzie mają jedną mowę i są jednym ludem, dlatego zaczęli budować. I dalej stwierdza, że w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
Staje się rzecz niebywała. Z nieba zstępuje Pan (BÓG) i miesza ludziom języki i rozprasza ich po globie. Do tego nie jest sam, bo w tekście mamy do czynienia ze słowem, wyrażonym w liczbie mnogiej: „zejdźmy więc”. I to jest ciekawe słowo: "zejdźmy".  Skąd nazwa Babel? Biblia daje odpowiedź: 

„Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.” Rdz 11,09. 

Wieża Babel

Babel znaczy tyle, co "pomieszanie". O budowie miasta z wieżą opowiada Biblia. Motyw ten jest lubiany przez malarstwo i literaturę. Wieża Babel to symbol pomieszania planów ludzi. Słowniki biblijne wskazują, że to symbol prowadzący człowieka do wyobcowania, na skutek dążenia i pychy. Rabiniczna tradycja uważa, że to miejsce,  w którym chciano doścignąć i zgładzić Pana (Boga).
Tekst źródłowy wskazuje jednak, że ludzie nic złego nie zrobili, a za to co robili zaatakowani zostali przez Niebo, którego przywódca, Pan (Bóg) zszedł wraz z innymi, mieszając plany ludzi, których obawiał się z nieznanych powodów.
Dlaczego Pan obawia się ludzi? Czy to nie dziwne? Mało jest w Biblii opisów, w których Pan schodzi na Ziemię, a ten chyba jest jedynym, w którym aktywnie się włącza w walkę. Skupmy się na źródle, a nie tym, co nam wpajano za pośrednictwem pośrednich opowiastek.   

Ludzie nie zrobili nic złego
Od tego momentu, w opisach biblijnych,   rozpoczyna się rodowód Sema, prowadzący do Teracha, ojca Abrahama i Nachora oraz Harana. Możemy mówić o symbolicznym przekreśleniu całej ludzkości i wyborze jednego narodu, albo nawet rodziny. Pamiętajmy, że wcześniej był Noe i też został wybrany. Także tych przymierzy już trochę było. Jednak na siłę kościoły tłumaczą, że tu kończy się prehistoria i następuje wybór "narodu właściwego", który będzie określany mianem "narodu wybranego".  Rozpoczyna się okres historyczny. Później następuje kolejny symboliczny gest Abrahama z Izaakiem, który kończy okres składania krwawych ofiar (kapara).
W tym jest jeszcze coś ciekawego. Tekst biblijny powstał w kontekście jahwistycznym, co oznacza, że człowiek pustyni opisuje ze swojej perspektywy wielkie miasto, które w jego przekonaniu jest rodzajem naruszenia w stosunku do Pana (Boga). Nie może istnieć nic wspanialszego nad to, co może wytworzyć ktoś, kto ze Stwórcą się jedna. Budowa wież przez Żydów, w okresie późniejszym nie była niczym strasznym. Takich budowli na świecie wznoszono masę. Czy więc może chodzić o zwykłą wieżę?
Takie przekonanie jest trafne i możliwe, że wpłynęło na kształt tekstu. Czemu obecnie Stwórca nie niszczy wież, które mogą być przecież większe niż Babel? 

Wieża Babel


Mamy tu jednak znowu do czynienia z nieścisłością 
Stwórca, którego znamy współcześnie dąży – według ludzi, do tego, aby świat działał wspólnie i zapanowało dobro. Czemu wówczas zasiał zamęt, i to na dodatek osobiście? Zachowanie Stwórcy można przypisać, według ludzi temu, co dotyczy szatana. Niektórzy uważają, że w tym tkwi odpowiedź. Jeżeli potraktować historię ludzi o diabłach poważnie, to w tym opisie schodzi nie Bóg – Jahwe, ale Bóg – Szatan. I mamy odpowiedź, o kim naucza kościół? Czy znamy obraz prawdziwego boga?

Wyczyszczony opis
Ja jednak, tak dosłownie nie podejdę do tematu. W moim przekonaniu opis został częściowo wyczyszczony, dlatego z niedopowiedzenia powstał bełkot. Ludzie wszystko zinterpretują według własnej logiki, dopasowując do prostych opisów, zakłamanych schematów, ale tacy byli zawsze. Czy takich ludzi bało się Niebo? Nie!
W opisie biblijnym, jednak Niebo przeraziło się, co zostało wyraźnie zaakcentowane. Silny i zjednoczony człowiek musiał temu niebu wcześniej narozrabiać. 
Pomyślmy…  
Niebo wiedziało o człowieku, bało się go. Dlatego tak szybko zareagowało.
Z jakim wydarzeniem mamy do czynienia? W moim przekonaniu, co dowodzę w mojej serii Przemilczeć Armagedon, natrafiliśmy na moment, w którym człowiek został wygnany z Nieba i rozpoczął na Ziemi przygotowania, aby to Niebo podbić. 
Wspomnienia rabiniczne wskazują na ten plan, dotyczący likwidacji Stwórcy. To nie wzięło się z przypadku, ale stanowiło ważne świadectwo po tym, co rzeczywiście zaszło. Z czasem interpretację tę zapomniano, a prawdę odczytano na nowo. 
Człowiek oddalił się od wyjaśnienia zjawisk, które niby oczywiste, jak w przypadku wieży z Babel, zostały tak zawile opisane, że główny ich wątek, sens i przekaz, został zakłamany. 

Człowiek nie zrozumie
Leniwy człowiek XXI wieku, zapatrzony w siebie, nie jest w stanie zrozumieć prostych spraw. I to działa na szkodę ludzkości. Bo w religii ludzi nie chodzi o prawdę, ale o dominację i władzę.
Wieża z Babel jest w mojej ocenie symbolem dawnej świetności człowieka oraz pozostałością, po realnie stoczonej wojnie z ludźmi, którą zastępy wygrały, za co spotkało człowieka wygnanie. Wyobraźmy sobie możliwość walki z zastępami i postawmy pytanie: jak potężny był człowiek? W końcu stanowił obraz Stwórcy, co nie?!

Jaką my dziś dysponujemy technologią?
W czasach Babel, na Ziemi, ludzie doprowadzili do stworzenia technologii, za pośrednictwem której zaatakowali Niebo. Konsekwencją tego była zagłada, którą sprowadzono na Ziemię. Tu wspomniane jest to, jako „pomieszanie” i „rozproszenie”. Delikatne ujęcie. Pozostaje tylko pytanie o technologię starożytną, a nawet prehistoryczną. Co to mogło być? 
Pamiętajmy, że Stwórca nie mściłby się z powodu tego, że ludzie ze sobą współdziałają, bo to podważa Jego nieomylności i doskonałość oraz całość przekazów biblijnych dotyczących obietnicy, przymierza i końca świata. 

Wieża symbol 
Wieża z Babel stała się symbolem zaburzenia relacji ludzkich oraz miłości, którą zachwiano.
Słownik języka polskiego PWN tłumaczy wieżę Babel jako „sytuację, w której ludzie nie mogą porozumieć się między sobą”, lub „miejsce, w którym panuje zamęt”.
Słownik mówi, że „Bóg ukarał zuchwałość budowniczych, sprawiając, że zaczęli mówić różnymi językami i nie mogli się porozumieć ze sobą”.
Ludzie mieli na Ziemi pozostać – to chyba oczywisty wniosek. Może dlatego pomieszano im języki? Może nie mieli wrócić? Dlaczego Niebo ich wygnało? Konfrontując wcześniejsze wnioski z mojego tekstu, zapewne nie będzie trudności na udzielenie odpowiedzi. 

Wieża Babel

Istnieje pewien ciekawy przykład wież 
Wieża z kości słoniowej. Jest to frazeologizm oznaczający „izolację, oderwanie się od spraw codziennych, powszednich”. Jak ktoś osadzi się w wieży z kości słoniowej, to znak, że lepiej mu nie przeszkadzać. 
Wieża z Babel może być wieżą Nabuchodonozora II (604 – 563 p.n.e.), który kazał odbudować budowlę, która liczyła 90 metrów. Ruiny wieży pozostały po wcześniejszym imperium. Według starożytnych historyków w wieży było obserwatorium i tam, w jednej komnacie stało złote łoże, do którego przybywał bóg, który obcował z niewiastą, wcześniej sobie wybraną – przekaz Herodota. 
Wieża, według Diodora Sycylijczyka była obserwatorium chaldejskich astrologów. Nabuchodonozor II zdobył w 597 r. p.n.e. Jerozolimę, a po niedostosowaniu się do nowego porządku przez Żydów, w 586 r. p.n.e. zburzył miasto i rozpoczął się okres tzw. "niewoli babilońskiej".
Może widok wieży w Babilonie wpłynął na Żydów tak, że opisali go tak w tekście biblijnym? Jedno jest pewne. Rządy Nabuchodonozora II stanowiły okres dominacji Chaldejczyków na Bliskim Wschodzie. To też mogło wpłynąć na stwierdzenie, że „mieli oni jeden język i mogli wiele”. Poza podbojami mocno rozbudowywali wiele miast, w  tym osławiony Babilon ("boska Brama").
Szinear oznacza „kraj dwóch miast”, „kraj lwów”. W Biblii opisane są miasta babilońskie, położone w tej krainie i są to: Babel, Erek, Akkad, Kalne w kraju Szinear – Rdz 10,10. Tu mamy okres nowobabiloński, a przecież na tych terenach cywilizacja była znacznie starsza, niż wierzenia i istnienie plemion żydowskich.
Historia wieży z Babel musi być rozpatrywana w kontekście historycznym, jednak pobieżnie starałem się wyjaśnić. Mam nadzieję, że z powodzeniem i kogoś temat zainteresuje. 

Marcin Łupkowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

18 plus: Fragment satyry "Kaczkoduk przejmuje ster!" specjalnie dla Czytelników Zapisków Mazurskich

Upragniony czas na odpoczynek. Nowe plany podbojów Eu­ropy, kształtowały się w głowie Dubienieckiego. Perspektywicznie zasta­nawiał się, jak doprowadzić Europejczyków do sytuacji, w której zgodzą się ponownie na wojny. Nie musiano wykorzystywać od razu mięsa armatniego. Mogła to być wojna ekonomiczna, bez ofiar – kule kosztują, a z głodu ludzie szybciej padają.    Przemysł zbrojeniowy musiał pracować pełną parą. Pozosta­wało bombardować kraje Wschodu, przetoczyć przez Europę nową fale imigrantów, a następnie poprawić koniunkturę, sprzedażą broni oraz zbrojeniami. Proste, bo tak przy okazji, powstanie wiele cieka­wych spraw. A czy „rządzi prawica, czy lewica, to i tak jedna chujo­wica”. Ważne było dla Pułkownika, aby kasa płynęła strugą. Bał się tylko o zachowanie Angeli, zastanawiając: czy starowinka wytrzyma te płynące zewsząd wrzaski i nie popuści? Poza tym optymalnym szkopułem, generalnie był dobrej myśli. Angela Makrela nie była w jego typie; stara, lubieżna, gruba baba, która lubi…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. To trudny obszar, głównie z uwagi na uprzedzenia ogółu społeczeństwa, ale możliwy do opanowania. W końcu wiedzę zdobywamy głównie dla siebie. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić pokrótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują. Niektórzy wyszukują w google, wpisując „marcin łupkowski satanizm”. Zastanawiam mnie to, czy mogę uchodzić za piewcę tego nurtu? A może szuka się na mnie haków? Przestrzegam, nie interesuje mnie polityka, nigdzie nie startuję i nie zależy mi na głosach jołopów biorących udział w wyborach. Opisuję rzeczywistość, to wszystko. Wybaczcie poczciwi ludzie, jeśli odebraliście do siebie kwestię „jołop”. Nie do wszystkich to się tyczy. Miałem na myśli ludzi, którzy wybierają dno, które potem reprezentuje mieszkańców w samorządach. Niestety ludzie dają chwytać się na marne hasła. To samo dotyczy zjawiska satanizmu – stąd słuszne porównan…