Przejdź do głównej zawartości

Bajroniczny mit silnej jednostki – winni lewacy

Rządzący wygrywają dzięki sile mas, a później usiłują narodowi wmówić „bajroniczny mit silnej jednostki”, bez którego państwo nie jest w stanie funkcjonować. Zwycięzcy narzucają poglądy, degradując poprzednie rządy. Na tym polega prawidło procesu dziejowego. Anton Szandor LaVey uważał, że nowa warstwa, która przejmuje ster musi z niszczyć przeciwników, ośmieszając ich, dla trwałego zachowania, uzyskanych dóbr i przywilejów. Jest to mądrość, pochodząca z jego dzieła Biblia Szatana. Oczywiście, kult ten rozwija się w oparciu o liderów głównego nurtu, którzy płacą cenę własnej pozycji, dając masie popierającej stanowiska, które pozwolą na wybicie się i złapanie za grdyk mniejszych grup. Proces zmiany służy, tylko i wyłącznie swoim – reszta musi otrzymać tyle, na ile przewidują traktaty i prawo – w zakresie realizacji ustawowego minimum. I tak rozwój kultu jednostki będzie możliwy, bo wszyscy zgodzą się nawet na największą głupotę, o ile ich potrzeby, zostaną w miarę zaspokojone.
To samo uczyniono z Lechem Wałęsą, przy którym nie było przez wiele lat mowy o zbiorowym wysiłku Polaków, gdyż uznano kult tej jednostki, bezsprzecznie uważając czyn ten za wolnościowy akt jednej osoby. Tłumaczono, że to Wałęsa jest tym ogniwem doskonałości. Podobnie ma się sprawa do Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego uznaje się za tego, który przywrócił wolność Polsce. Nikt nie pamięta o zakończeniu I wojny światowej oraz sprzyjającej koniunkturze. Za to, pamięta się o tym, że gen. Wojciech Jaruzelski współpracował z ZSRR, a nie pamięta tego że walczył on z niemiecką dominacją oraz znalazł się w trudnym momencie dziejowym, stając na polu bitwy.
Taki czyn "wielkiego bohatera" Solidarności nie przeszkadza i obecnej władzy, o ile Lech Wałęsa zostanie zastąpiony kimś innym. Zwroty takie mają miejsce w historii, co jakiś czas. To nie historia tworzy owe prawdy nieoczywiste, tylko dziwni ludzie. Najczęściej heretycy i manipulanci. 


Bajroniczny mit silnej jednostki – winni lewacy
Na zdj. Obraz Konrada Groba, Winkelrid pod Sempach.

Równi i równiejsi
Zwróćmy uwagę, że wiele pretensji wysuwanych jest pod adresem komunizmu i działań partii, PZPR.

Poszukajmy analogii.

W czasach partii była władza ludu, ale ten lud miał nad sobą uprzywilejowanych i mierzono wszystko w układzie sił "równy i równiejszy", ale nadal poziom był ten sam i oznaczał „równość”. Nieważna jest ideologia czy doktryna – to rzecz – wszystko można określić kwestią nazewnictwa. PZPR, PO, PiS czy Nowoczesna, to są partie polityczne, które walczą o władzę i jej utrzymanie, możliwymi sposobami, o czym można się przekonać słuchając radia czy oglądając telewizję. Z tą różnicą, że za czasów PZPR, zasadnicza różnica pomiędzy pensją prezesa i sprzątaczki wynosiła dwu- lub czterokrotność. Obecnie sprzątaczka zarabia 2100 zł, a prezes spółki państwowej 360 000 zł.
Partie organizują igrzyska i tworzą tematy zastępcze, bo ludzie nie chcą słuchać prawdy oraz myśleć o problemach, szansach i zagrożeniach. Ludzie nastawieni są na to, aby urwać coś z tego kąska – nie patrząc przy tym na dobro ogółu. Walka o przetrwanie trwa w najlepsze, a publiczne linczowanie – służy potrzebom mas.  Rozwój i los jednostki, zastępuje uzasadniona polityka historyczna, w której aktywni uczestnicy, odreagowują własne frustracje, mierząc do siebie mniej lub bardziej ubabranym w gównie błocie.


System potrzebuje propagandowej papki
Systemy są potrzebne, wrogowie są upragnieni – to wszystko napędza władzę i sprawia, że istnieje usprawiedliwienie dla jej sprawowania. Zachodzi nawet konieczność, która wskazuje, że dana władza musi być, stanowiąc podstawę do zachowania tak ważnych parytetów, jak państwo, sprawiedliwość, czy nawet narodowy język. W przeciwnym razie, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, to wszystko może zniknąć. Dokonać tego może niewidoczny wróg, taki jak komunista czy rosyjski sabotażysta lub zachodni liberał – lewak albo muzułmański terrorysta-zamachowiec, działający z Koranem w ręku i bombą w gaciach. Wszystkiemu winni lewacy – zasadnicze hasło ma porażać masy.
Wrogowie ci, upragnieni – powodują, że ludzie głosują w wyborach. Za ideą i fikcją, podążają lubieżne tłumy, ogłupione religijną potrzebą koegzystencji twórczej, nadającej ich złodziejskiej ideologii wyższy sens ich egzystencji. Masy, spragnione krwi i żądzy najgorszej, wyzwolonej z natury obmierzłej i niepohamowanej w niszczeniu.

Lewactwo – to synonim wszystkiego, co myśli i postępuje. Zrównywanie ideologii socjalistycznej czy równościowej z działaniami zepsutych państwowych idei, stanowi zbrodnię dla rozumu, ale jest akceptowalne i przyjmowane przez tłum, który nie rozumie zasadniczego znaczenia słów.


Wróg wewnętrzny
Do wrogów wewnętrznych, zaliczyć można przedsiębiorców lub ludzi, którym dobrze się wiedzie, za różną przyczyną. Komuniści są bezdyskusyjni – to wrogowie najlepsi, wręcz pożądani. Istnienie tej grupy, z W. Putinem na czele stanowi niezbędny balast światowego imperium korporacyjnego „urodzaju”. Bez złego obrazu Putina, świat kolaborowałby ze sobą.
Wcześniej, tym samym komunistom wchodzono w tyłek, ale to nie przeszkadza, przy chęci budowania karier oraz szybkiego tworzenia majątków.
Wrogowie-kułacy muszą być złodziejami, dziećmi systemu, spadkobiercami komuny, itd. Stali się „resortowymi dziećmi”, bo tak należało określić wyróżnionych we własnym gronie. Pewnie i tak jest, ale z nimi nikt nie walczy, tylko nazywa tak sprawy, powodując że społeczeństwo, nie mając za wiele, zgodzi się na niszczenie politycznych wrogów, myśląc że główny cios zostanie wymierzony sprawiedliwie. Ludzie zaczęli się cieszyć z nieszczęścia innych, bo zorganizowano im absorbujące igrzyska.
Nadal sądy bywają sądowe, a prokuratury prokuratorskie. W urzędzie trzeba liczyć się ze słowami, stając na baczność przed ludźmi, nie rozumiejącymi elementarnych zasad demokracji.

Religia umożliwiła wyćwiczenie „stada baranów”, które wbrew nielogicznym i nieprawdziwym stwierdzeniom, będzie poprzez „automatyzację”, kierować się wskazaniem.  
Cena i prawda nie odgrywa tu żadnej roli, liczy się władza i jej sprawowanie oraz utrzymanie. Władza to pieniądze – nie obowiązek służenia państwu, ale stały dopływ gotówki do portfela.

W działaniach zmierzających do stworzenia kultu silnej jednostki i przejęcia władzy, którą będzie sprawowała jednostka, nie ma miejsca na żadne niuanse, ani dogadywania. Jednostka musi mieć władzę, toczyć walkę dla dobra ogółu i powodować zniszczenia. To staje się usprawiedliwione, tak społecznie, jak i życiowo.

Dobra, dobrzejsza i najdobrzejsza zmiana
Miało być uczciwie, bez zatrudniania swoich z tzw. „klucza”. Na ten moment, zatrudnia się wszędzie znaczonych dobrym ogniwem „swoich”, zatem następuje powrót do dawnych tradycji tego, co zwalcza uprzywilejowany ruch, na rzecz kultu i władzy silnej jednostki.
Stary mainstream odchodzi, a jego miejsce wypełnia nowy, tak samo gotowy do czerpania zysków, jak poprzedni. Z tą różnicą, że obciążony jest tylko potrzebą zniszczenia poprzednika, przynajmniej publicznego, gdyby nie zechciał dzielić się wpływami oraz udzielić wsparcia z listy kilku kontaktów.
Społeczeństwo zostało jednak poczęstowane sporą dawką przykładów i ideologicznej surowicy, której organizm nie nadąża już przetwarzać, ale za to uświadamia każdego, że nie ma innego kierunku. Religia znieczula, nie potrzeba stosować doraźnych nakłuć w półdupki.

Zmiana jest konieczna
Zanim ludzie zdołają poczuć na sobie efekty tej zmiany, muszą odpowiednio poczekać. Rozczarują się i zrozumieją, po własnych portfelach, że zmiana tak zaserwowana, nie dała im wymiernych korzyści – kolejny już raz, a wręcz jeszcze doprowadziła do ruiny. Co wówczas pomyślą? – Zostaliśmy zrobieni w butelkę. I słusznie, bo proces się rozpoczął, a butelka zamiast być napełniana, staje się powoli pusta. Populizm zaowocuje pustostanem, ale czy kogoś obchodzą dobre rozwiązania?

PRL, ku czemuś upadł
Wielu ludzi mówi sobie – po cichu, czemu ta cholerna komuna upadła? Przecież było w miarę równo, szansa na mieszkanie i jakąś robotę. Było też i gdzie się poskarżyć, ktoś pomógł. Zawsze to jakaś szansa, a teraz nie ma nic. Poza półkami w sklepach, które się uginają oraz komórkami, które kuszą nowinkami technicznymi. Niewielu na to stać, a brak możliwości wydatkowania i zaspokajania konsumpcyjnych potrzeb – rodzi poważne frustracje.
Po upadku PRL-u wystąpiło zjawisko "wolnego najmity", które obserwowane było w czasach upadku pańszczyzny. Całość towarów i usług trafiła na wolny rynek, w którym każdy musi zadbać o siebie, bez względu na przekonania i poglądy oraz wrażliwość.
Kapitał zachodni potraktował polskie społeczeństwo, jak dobry rynek zbytu dla towarów, włączając naród do ucywilizowanej demokracji.  Sprzedawali ci, którzy nie zeszli z piedestału politycznych komentarzy.
Skończyła się rola opiekuńcza państwa, a zaczęło dojenie i patrzenie na interes wąskiej grupy. W PRL-u musiano patrzeć na cały naród i jego problemy. Dziś wystarczy patrzenie na "swoich" i odpowiednie – równie piękne głoszenie haseł, jak za dawnych czasów polskiego socjalizmu.
Granice otwarte – kto chce, niech jedzie.

Postscriptum
Czuję się zdradzony, bo nie ma wynagrodzeń i socjalu, równego z sąsiadami na Zachodzie. Boli mnie, że nie ma demokracji, zapewniającej swobodę, a przez cały czas toczy się walka ideologiczna, która grzebie siły i potencjał mojego ukochanego narodu.
Dziś boli mnie nienawiść i ataki na ludzi, których nie ocenia się przez pryzmat epoki i dokonań, ale przez uzasadnioną tezę, która afiszuje pierwotną mściwość, która w moim kraju znalazła ujście.

Marcin Łupkowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

18 plus: Fragment satyry "Kaczkoduk przejmuje ster!" specjalnie dla Czytelników Zapisków Mazurskich

Upragniony czas na odpoczynek. Nowe plany podbojów Eu­ropy, kształtowały się w głowie Dubienieckiego. Perspektywicznie zasta­nawiał się, jak doprowadzić Europejczyków do sytuacji, w której zgodzą się ponownie na wojny. Nie musiano wykorzystywać od razu mięsa armatniego. Mogła to być wojna ekonomiczna, bez ofiar – kule kosztują, a z głodu ludzie szybciej padają.    Przemysł zbrojeniowy musiał pracować pełną parą. Pozosta­wało bombardować kraje Wschodu, przetoczyć przez Europę nową fale imigrantów, a następnie poprawić koniunkturę, sprzedażą broni oraz zbrojeniami. Proste, bo tak przy okazji, powstanie wiele cieka­wych spraw. A czy „rządzi prawica, czy lewica, to i tak jedna chujo­wica”. Ważne było dla Pułkownika, aby kasa płynęła strugą. Bał się tylko o zachowanie Angeli, zastanawiając: czy starowinka wytrzyma te płynące zewsząd wrzaski i nie popuści? Poza tym optymalnym szkopułem, generalnie był dobrej myśli. Angela Makrela nie była w jego typie; stara, lubieżna, gruba baba, która lubi…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. To trudny obszar, głównie z uwagi na uprzedzenia ogółu społeczeństwa, ale możliwy do opanowania. W końcu wiedzę zdobywamy głównie dla siebie. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić pokrótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują. Niektórzy wyszukują w google, wpisując „marcin łupkowski satanizm”. Zastanawiam mnie to, czy mogę uchodzić za piewcę tego nurtu? A może szuka się na mnie haków? Przestrzegam, nie interesuje mnie polityka, nigdzie nie startuję i nie zależy mi na głosach jołopów biorących udział w wyborach. Opisuję rzeczywistość, to wszystko. Wybaczcie poczciwi ludzie, jeśli odebraliście do siebie kwestię „jołop”. Nie do wszystkich to się tyczy. Miałem na myśli ludzi, którzy wybierają dno, które potem reprezentuje mieszkańców w samorządach. Niestety ludzie dają chwytać się na marne hasła. To samo dotyczy zjawiska satanizmu – stąd słuszne porównan…