Przejdź do głównej zawartości

Czy w Mrągowie potrzebny jest społeczny program rozwoju?

W społecznym programie rozwoju Mrągowa – pierwszy punkt zajmują oszczędności na wydatki związane z samochodami służbowymi oraz stworzenie równych szans dla wszystkich mieszkańców. Miasto  to nie tylko mury, ale serce i duch tworzony przez jego mieszkańców. Jeżeli coś działa źle, nawet najdrobniejszy element  twór padnie.  
Jako organizacja pozarządowa – wnosimy o wspólne działanie na rzecz rozwoju. 
Każdy – komu potrzebny jest lokal socjalny – musi docelowo otrzymać mieszkanie. Nie może być tak, że ludzie bytują w złych warunkach, nie mają toalet czy prysznica w mieszkaniu. Samorząd jest zobowiązany do pomocy ludziom. – Wprowadzenie nowej jakości – gdzie burmistrz słucha mieszkańców. Z mieszkańcami należy planować i polepszyć standard ich życia.  Nie będzie więcej Darków P., którzy nie mają w domu wc i umywalki. Nie będzie więcej starszych kobiet, które nie mają opieki czy dostępu do lokalu. Nie będzie więcej głodnych i smutnych, albowiem miasto to duma i siła – żyje i broni się wspólnie, dąży do jednego celu. 
Słyszę głosy, że czytacie artykuły, ale boicie się lajkować i polubić – rozumiem to. Wiem, że władza obserwuje. Donosiciele są wszędzie. Ludzie o szczodrych językach, staną się upodleni u kresu, a tchnienie w nich wymrze  tak mówi prawo. Boicie się o pracę – ja obawiam się o los człowieka. Ta sytuacja jest nienormalna i nie może dalej trwać – ludzie mają się zmieniać na Ziemi, a nie wierzyć w zmianę w Niebie
W złym stanie rzeczy, nie można działać i żyć. To nie jest Mrągowo, które znam. Dawniej był to skrawek porośnięty drzewem, przepełniony trzciną, pełny bagien i jezior. Mgła przysłaniała skrywające się łąki, a na wzniesieniach kołysały listowiem ogromne dęby. Słoneczny czas, w którym przywodził Perkun i duch jego zstępował pośród sprawiedliwych, których zgnieciono krzyżem. 
Obecnie, to jakaś "pieczara niesprawiedliwości", którą można określić mianem współczesnej "Sodomy i Gomory". Miasto niesprawiedliwości, w którym Wielka Nierządnica rozsiadła się i spija krew sprawiedliwych. Apokalipsa Jana ukazuje ten obraz dobitniej, jednakże nie mniej prawdziwie. Gdzie Gog i Magog zasiądą, tam zjawi się nierządnica, która uśpi ludzi w mieście umiłowanym, pośrodku świata  tak widzę Mrągowo  jako autor książek i twórca sagi Przemilczeć Armagedon
Każdemu przeznaczono według rodzaju i miary, a czas wypełnia się. 

Czy w Mrągowie potrzebny jest społeczny program rozwoju?
Wielka Nierządnica - Babilon Wielki na grzbiecie siedmiogłowej bestii Apokalipsy. Źródło: Wikipedia. Tryb dostępu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nierządnica_z_Babilonu.


Zadłużenie w lokalach komunalnych 
Zadłużenie w lokalach komunalnych na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosi łącznie 684 333,03 zł, w tym z tytułu czynszu 317 187,02 zł, z tytułu świadczeń 367 146,01 zł.
Zadłużenie lokali mieszkalnych docelowych wynosi 509317,88 zł, lokali socjalnych 175015,15 zł. Opłaty na czynsz i świadczenia regularnie płaci 90% najemców. Kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego w gminnym zasobie wynosi za miesiąc sierpień 2017 r. 46 650,31 zł, dofinansowanie dotyczy 249 lokali komunalnych.

Mrągowo: sytuacja mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego

Utworzenie spółdzielni socjalnej prowadzonej przez miasto
W Mrągowie musi powstać spółdzielnia socjalna, której liderem będzie miasto Mrągowo. Część zleceń będzie wykonywała spółdzielnia. Mieszkańcy i urzędnicy będą decydowali o rozwoju spółdzielni, a ci którzy dziś nie mają pracy czy problemy finansowe, znajdą tam zatrudnienie. Tworzenie ludziom możliwości, to podstawa działania każdej mądrej wspólnoty. Spółdzielnia będzie dbała o czystość miasta. Poprawi to ogólną estetykę Mrągowa oraz przywróci wykluczonym mieszkańcom wiarę w możliwości rozwoju i własne siły. 
W mieście brakuje wspólnych spotkań, balów oraz integracji pomiędzy tymi, którzy są biedni a władzą. Nie masz pieniędzy – siedzisz w domu. – Tak nie może być i Stowarzyszenie SEEiK sprzeciwia się temu. – Instytucje zostały powołane do tego, aby każdy był aktywnie włączony i nie wstydził się. Na wsi mają świetlice i ludzie integrują się ze sobą. W Mrągowie tego brakuje. 
Kilka imprez w sezonie letnim i do tego, nieorganizowanych przez Mrągowo – nie załatwi problemu. Potrzebujemy całorocznych inicjatyw. Mieszkańcy mają spotykać się ze sobą i nie czuć wstydu, że brakuje im na chleb, kosmetyczkę czy nie mają co ubrać i co ze sobą przynieść. Zmieńmy to – Mrągowo stanie się miastem integracji i rozwoju. Skończmy z układami i wzajemną adoracją, załatwianiem spraw zakulisowo oraz działaniem pod parasolem ochronnym władzy. Marni ludzie nie mogą decydować, jeśli los tysięcy ma prowadzić do rozwoju. 
Zarazimy tym innych i przyciągniemy turystów – promując prawdziwie mazurski klimat Mrągowa. Miasto ma dar, ale brakuje mu pierwotnego słońca i siły honoru, która zamarła w ludziach. 

W administracji będą dobrze zarabiać
Podstawą dobrze funkcjonującego miasta jest sprawna administracja. Dobrze opłacani urzędnicy, podnoszący kwalifikacje – mający nad sobą sprawny system zarządzania, stworzony w mieście. Urzędnicy wolni od politycznych nacisków, stają się wydajni i rzeczowi.  Żaden wódz, któremu każe się postępować wedle grymasu nie będzie zwyciężał. Każdy wódz zwycięży, gdy będzie widział cel. 
Nie może być tak, że promocją zajmuje się kilka jednostek i poza tym, że wydaje się na ten cel 400 000 zł rocznie, a brak jest efektów oraz koordynacji. Musi się to zmienić. Zadbajmy o nasze mrągowskie kadry, podnosząc im gaże, ale za coś. O zatrudnieniu nie można decydować centralnie.
Wysokie wynagrodzenia – tak – ale za efekty. Trzeba stworzyć realną ścieżkę awansu, uzależnioną od wkładu pracy oraz osiągnięć na rzecz miasta. Jeżeli praca danej osoby przyczynia się do poprawy jakości życia, to warto jest inwestować w zasoby ludzkie. Bez tego, nie ma mowy o dalszym rozwoju. Urzędnicy mają być apolityczni i służyć miastu. Czas skończyć z naciskami – stworzyć perspektywę i ustalić warunki współpracy. Człowiek jest najważniejszy – zarówno ten, który obsługuje jak i obywatel, który szuka pomocy w urzędzie. Wzajemny szacunek i wspólne budowanie przyszłości – to gwarantuje dobry rozwój.
Stowarzyszenie SEEiK jest za przywróceniem normalności.  

Promocja to podstawa
Mrągowo musi posiadać własną telewizję, w której będą nadawane programy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Mamy kadrę nauczycieli oraz wiele osób powraca z zagranicy – można ich wiedzę oraz potencjał przełożyć na sukces.  
Promocja naszego miasta, stworzy warunki do dobrej oceny miasta na zewnątrz. Produkcje związane z ukazywaniem walorów miasta, transmisje naszych wydarzeń kulturalnych – to i wiele inny spraw znajduje się w programie rozwoju, który opracowuje nasza organizacja. Powróci to, co było dobre i na pewno miasto zyska. 

Jak jest obecnie z samochodami służbowymi?
Urząd Miejski w Mrągowie posiada do dyspozycji jeden samochód służbowy. Roczny koszt utrzymania samochodu Toyota Avensis w 2017 r. 8966,75 zł. Burmistrz Miasta, podobnie jak inni pracownicy, zaczyna korzystać z samochodu służbowego, po przyjściu do pracy – tak nam odpowiedział magistrat.
Samochód służbowy Toyota Avensis w 2017 r. przejechał 18570 km. W 2017r. wydano kwotę 7 200,84 zł na paliwo do samochodu służbowego Toyota Avensis .

Ile kosztuje Straż Miejska mrągowskiego podatnika? 
Na zakup nowego samochodu Straży Miejskiej wydano 74 950,00 zł. Na utrzymanie samochodu Straży Miejskiej wydatkowano 8 247,07 zł. Przebieg samochodu Straży Miejskiej w 2017 r. wyniósł 16 841 km. 
W 2017 r. wydano kwotę 6 046,10 zł na paliwo do samochodu Straży Miejskiej.
Straż Miejska nie dysponuje „wolnymi środkami". Wszystkie wydatki dokonywane są w oparciu o uchwalony budżet i zgodnie z prawem zamówień publicznych. SM nadzorowała wydatki na realizacje: oczyszczania miasta – łącznie 762 500 zł, ochrona i zapobieganie bezdomności zwierząt – 130 000 zł, wsparcie dla Policji – 5 000 z!.
W 2017 Straż miejska podjęła łącznie 2731 interwencji. Na utrzymanie Straży Miejskiej w 2017 r. wydatkowano 385 954,67 zł.
W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 5 strażników. Straż Miejska pracuje na podstawie miesięcznych harmonogramów. Stale pracuje w poniedziałki od godz. 8.00 do 20.00, w środy i czwartki w godz, 6.00 – 20.00, we wtorki i piątki w godz. 7.30 – 20.00, w soboty w godz. 7.30 – 15.30. W niedziele i święta – doraźnie z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń lub imprez w mieście Mrągowo.


Czy w Mrągowie potrzebny jest społeczny program rozwoju?
Na zdj. Odpowiedź Miasta Mrągowa w sprawie dotyczącej wydatków. 

Czy w Mrągowie potrzebny jest społeczny program rozwoju?
Na zdj. Odpowiedź Miasta Mrągowa w sprawie dotyczącej wydatków. 

Społeczne dylematy 
Podjęliśmy decyzję o stworzeniu społecznego programu rozwoju miasta Mrągowa, do czego zapraszamy zainteresowane osoby. 
Uważamy, że wspólny front społecznych zmian jest możliwy i tylko razem można osiągnąć coś dla rozwoju miasta i regionu. 
Nie odrzucamy nikogo, nie wycofujemy się z żadnych możliwości. Wspólnie możemy zmienić to, co jest wokół złe i nieprzychylne. Odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach i dziś powiedzmy o tym, co rzeczywiście nas boli. 
Wielu mieszkańców z nami rozmawia. Cenni i dobrzy ludzie. Czy jesteśmy się w stanie zebrać, aby powiedzieć wreszcie co nas boli czy też staniemy się wiecznymi tchórzami żyjącymi w strachu, nazywając ten stan "spokojem"? Okaże się czy społeczne Mrągowo to idea czy też działanie, możliwe do wdrożenia. 
Natchnął mnie kolega, którego imienia i nazwiska nie podam. Kolega ten powiedział mi, że jeżeli chcę coś zrobić, to muszę zacząć działać sam. Ma rację – bo inaczej jak mógłbym być pewny, że coś będzie zrobione dobrze. Kolega – nigdy mnie nie zawiódł – ale jego pozostawiono na dnie, a gdy działał na rzecz wielu z Was, to był „cacy” – potem go zapomniano. 
Jestem autorem książek, dziennikarzem i działaczem społecznym. Zależy mi na tym skrawku świata, którym jest Mrągowo, ale Mrągowo – dobre dla nas wszystkich – będące naszym domem  może zyskać, gdy w jego granicach będą mieszkali godni i odpowiedzialni ludzie. 
Dziękuję Marianowi Miksza oraz innym sprawiedliwym ludziom. Nie będę miał do nikogo pretensji, kto nie zechce tworzyć społecznego programu rozwoju Mrągowa.
Dziękuję Zofii Wojciechowskiej i mojemu koledze, którego imienia i nazwiska obiecałem nie ujawniać. Dziękuję wielu ludziom, którzy uświadomili mi, co oznacza bycie społecznikiem w XXI wieku - tu na krańcu świata  w Mrągowie, które z wolna umiera. 
Wolę przegrać z tymi, którzy są normalni niż zwyciężać z tymi, z którymi walczę od 12 lat. To nie jest zwykłe czasopismo, to Zapiski Mazurskie  tytuł należący do Stowarzyszenia SEEiK. Ja nie jestem zwykłym redaktorem, ale człowiekiem któremu zależy na zmianach i drugim człowieku. Wiele razy wybierałem sprawiedliwość, płacąc za to wysoką cenę. Miałem już nie stawać w poprzek niesprawiedliwości, ale dziś – ten ostatni raz  należy zebrać się i walczyć o to miasto, o mój dom, w którym kości części moich przodków zaległy w żyznej ziemi. 
Jeżeli zależy Wam na współpracy i poprawie jakości, możemy wspólnymi siłami dokonać zmian. Każda sprawa zależy od nas, od naszych sumień oraz tego, którą drogą wyruszymy. 
Staję tam, gdzie chciałby Stwórca, aby stanął  pośród uciśnionych i niesprawiedliwie traktowanych, pośrodku tych, którzy cierpią od niesprawiedliwości, a języki fałszywe wżerają się w gardło prawości. 
Zapiski Mazurskie  to nasze czasopismo. Piszemy, co chcemy i o kim chcemy. Jesteśmy niezależni i wolni od układów oraz nacisków. Naszym zadaniem jest działanie. Jeśli okaże się, że  Mrągowo nie potrzebuje zmian, będzie to ostatni marsz, który przejdziemy, kończąc wędrówkę pośród Mazurskich łąk i lasów. 
Bez układów, bez powiązań  na ustach chwaląc równość i zasady  ruszymy w tę drogę, aby zwyciężać lub polec. Takim nas stworzono, abyśmy nieśli zasady i głosili mądrość nad fałszem i głupotą. Niech słowa mądrości i prawdy przeważą, w miejscu które wyparło się człowieka i postanowiło żyć pozorem. 
Nie zależy mi na poklasku  nigdy nie płynąłem z prądem. Jeśli ktoś się od nas odwróci   proszę to czynić  bez żadnych pretensji z mojej strony. Posiadacie rodziny, interesy  a może układy. Szanuję każdą decyzję, a ktoś może mieć inny pogląd na sprawy, różny od mojego. 
Jeżeli ktoś będzie przeciw nam  dobrze. Przetrwamy to – ja przetrwam. Rozumiemy istotę spraw tego świata. Jednak, żaden z nas nie będzie działał przeciw ludziom i temu, co czyni zło i wprowadza niesprawiedliwość. Nie chcemy haseł, ale konkretów. Człowiek nie może pozostawać sam, odrzucony i zapomniany. Drzwi prawdy i sprawiedliwości są szeroko otwarte  wrota kłamstwa kuszą i zasłaniają wzrok dobrym ludziom. Z poważaniem
Marcin Łupkowski
Prezes SEEiK
redaktor naczelny 
Zapisków Mazurskich 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne tematy

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…