Przejdź do głównej zawartości

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia

Prowadząc wyjaśnienie sprawy pożaru w mrągowskim amfiteatrze nad Jeziorem Czos, ustaliliśmy że ochrona, czyli firma Elektrosystem dowiedziała się o pożarze od pracowników Centrum Kultury i Turystyki. 
Amfiteatr został wykonany ze środków unijnych. Na tej inwestycji poległ Ekomelbud, którego prezes jest obecnie Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mrągowie. W trakcie realizacji wyszło wiele usterek, które do dziś – jak stanowisko dla elektryka, nie spełniają norm bezpieczeństwa. Mimo tego, wszystko działa. W normalnych warunkach, brak zabezpieczeń nie byłby możliwy. 
Odpowiedzialność spoczywa na kierowniku ds. bezpieczeństwa, którym w trakcie imprez był Waldemar Cybul. Duża odpowiedzialność, która złożona jest na barkach kierownika, głównie związana jest z elektrykiem, gdyż brak widoczności, uniemożliwia mu szybkie reagowanie. W trakcie wypadku liczą się sekundy, a elektryk zareaguje dopiero, gdy kierownik ds. bezpieczeństwa da jemu znać. Dyrektor Gołębicki stwierdził, że elektryk ma zasiadać przy rozdzielni, a nie obserwować scenę. 

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. Fasada budynku CKiT w Mrągowie.


Nietypowa kolejność zdarzeń 
Pożar wybuchł w dniu 16 września 2017 roku, dyrektor dowiedział się od dzierżawcy 17 września 2017 r. (w tym czasie przebywał na urlopie), a zastępująca go Marta Szymborska, dowiedziała się dopiero od Lubomira Melnickiego, który jako kierownik administracyjny, powziął informację od jednego z pracowników administracyjnych. Dlaczego dyrektor nie poinformował CKiT? Tego nie wiemy, ale może czekał aż szkody zostaną naprawione i sprawa ucichnie? Możliwa jest taka wersja zdarzeń. Zwłaszcza, że dyrektor ani zastępująca go Marta Szymborska, nie wystąpili do Straży Pożarnej o protokoły, ani nie złożyli żadnego wniosku o wyjaśnienie. Sprawa miała nie ujrzeć światła dziennego – taki nasuwa się wniosek. Przeanalizujmy fakty, które mogłyby na to wskazywać. 
Sprawa ruszyła, ponieważ Lubomir Melnicki poinformował Martę Szymborską, a ta po konsultacji z dyrektorem CKiT, postanowiła – tak nam przekazał dyrektor Lech Gołębicki, że sprawą zajmował się Lubomir Melnicki. 
Dodajmy też, że nasza redakcja zadała również stosowne pytania.

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. Tablica informująca o realizacji inwestycji Amfiteatr nad Jeziorem Czos.

Melnicki wykonał zdjęcia oraz przygotował raporty. Niestety nam niczego nie powiedział, gdyż nie mógł. Dyrektor wytłumaczył nam, że nie ogranicza pracownikom kontaktów z prasą, ale z racji tego, że CKiT nie ma rzecznika prasowego, to on jest od udzielania wyjaśnień i nie widzi potrzeby w tym, aby Melnicki czy Szymborska wypowiadali się, gdyż to nie jest żadne śledztwo, ale wywiad dla prasy. Dyrektor też podkreślił, że w prasie pojawiły się na ten temat informacje oraz udzieli ich każdemu radnemu, który o sprawę zapyta. 
Zapytanie różnych osób pozwoliłoby nam ustalić bezsprzecznie prawdę i wyczuć miejsca, w których dochodzi do pewnych dziwnych sytuacji. Nie mogąc tego zrobić, musieliśmy używać innych forteli, aby sprawę wyjaśnić. 
Jesteśmy w posiadaniu nagrań, zdjęć oraz treści udzielonych odpowiedzi. 

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. system monitoringu i ochrony przeciwpożarowej - czujka z kamerą w budynku CKiT w Mrągowie.


O wydarzenie nikt nie pyta 
Niestety radni nie pytają, bo nie wiedzą. Zresztą, nawet gdyby wiedzieli, to pewnie i tak by nie pytali, gdyż sprawa może okazać się niepolityczna. Burmistrz nie odpowiedziała nam na żadne postawione pytanie, poza tym że sprawą nie zajmowała się straż miejska. Chcieliśmy wiedzieć, czy któryś z pracowników się tym zajmował albo pofatygował do miejsca zdarzenia. Przesłano nam odpowiedzi CKiT, które nam nie wystarczyły, więc zaczęliśmy pytać ponownie. Nasze wyjaśnienie sprawy trwało od 18 września do 27 października 2017 roku. 
Rzecz idzie o mrągowski Amfiteatr, czyli najbardziej rozpoznawalne miejsce kojarzone z Mrągowem, w którym w trakcie prowadzenia działalności tzw. „małej gastronomii” wyłączane są czujki przeciwdymne i termiczne. 
W okresie kontroli prowadzonej przez Straż Pożarną, 30 maja 2017 roku okazało się że czujki również nie działały, bo były zaklejone. Pozostaje więc postawić pytanie: czy mrągowski Amfiteatr jest bezpieczny? Czy budynek CKiT po remontach, poza tym że sypie się elewacja, jest bezpieczny? Czujki i kamery są wszędzie, ale czy zadziałają? Dziś można stawiać takie pytania, ponieważ system, który raz zawiódł będzie powodował wątpliwości, co do swojej skuteczności. 

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. drzwi prowadzące do gabinetu dyrektora CKiT w Mrągowie.


Stanowisko Komendy Państwowej Straży Pożarnej
W związku z zapytaniem skierowanym na adres poczty elektronicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie dot. zdarzenia z dnia 16 września 2017 r. na terenie Amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, informuję co następuje:
Pismo, o którym mowa powyżej rozpatrywane jest jako wniosek o udostępnienie informacji  w trybie dostępu do informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (teks jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1764).
Zapytanie niniejsze wpłynęło do tutejszej Komendy w dniu 09 października 2017 r. na adres poczty elektronicznej Komendy i jest pierwszym pismem, jakie otrzymaliśmy w przedmiotowej sprawie.
W dniu 16 września 2017 r. dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie otrzymał zgłoszenia o pożarze w obiekcie gastronomicznym na terenie Amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. Po przybyciu zastępów ratowniczych na miejsce zdarzenia stwierdzono, że zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia w obiekcie doszło do pożaru urządzenia do przygotowywania posiłków (frytkownicy), w którym znajdował się tłuszcz spożywczy. Udostępnienie Panu informacji dot. wielkości oraz rodzaju strat spowodowanych pożarem podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 ustawy jak wyżej).
W 2017 r. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie prowadziła czynności kontrole w obiekcie Amfiteatru  w Mrągowie, w związku z wnioskiem Centrum Kultury i Turystyki z dnia 9 maja 2017 r. dot. opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej. Na tej podstawie merytoryczny pracownik Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie przeprowadził  w dniu 30 maja 2017 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie Amfiteatru, z których sporządzony został protokół. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowych przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych zamontowanych w obiekcie, w tym systemu sygnalizacji pożaru. W związku z tym wnioskodawca (CKiT) został poinformowany, że do czasu usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości Komendant Powiatowy PSP nie wystawi  pozytywnej opinii w zakresie objętym złożonym wnioskiem.


Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. droga prowadząca do Baru Estrada, w którym zapłonęło 16 września 2017 r.

W dniu 6 czerwca 2017 r. przedstawiciel CKiT dostarczył do Komendy komplet dokumentów, w tym protokoły z badań okresowych instalacji oraz opinie techniczne sporządzone przez uprawnione osoby dot. sprawności instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych. W związku z tym w dniu 7 czerwca 2017 r. ponownie dokonano kontroli obiektu Amfiteatru, w wyniku której potwierdzono, że  instalacje techniczne oraz urządzenia przeciwpożarowe, w tym system sygnalizacji pożaru działa prawidłowo.
W związku z powyższym w dniu 8 czerwca 2017 r. Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie wydał pozytywną opinię w zakresie przygotowania obiektu Amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra do organizacji imprez o charakterze masowych.
System sygnalizacji pożaru zainstalowany w obiekcie Amfiteatru nie jest podłączony do systemu monitoringu pożarowego w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie. Obiekt nie jest objęty obligatoryjnym obowiązkiem w tym zakresie, w związku z czym wszystkie zgłoszenia dot. zdarzeń pożarowych na terenie Amfiteatru przekazywane mogą być wyłącznie droga telefoniczną przez pracowników lub osoby postronne na numery alarmowe 998 lub 112. Z tego też względu nie posiadamy wiedzy, czy podczas zdarzenia uruchomione zostały czujki systemu sygnalizacji pożaru. Z wyjaśnień funkcjonariusz Komendy kierującego działaniami ratowniczymi (KDR) wynika, że po usunięciu zdarzenia tj. ugaszeniu pożaru system działał prawidłowo, tj. nie sygnalizował  na panelu kontrolnym centrali awarii lub blokady jego elementów.

______________________________

Wyjaśnień udzielił oficer Prasowy KP PSP w Mrągowie st. kpt. Mieczysław Bors

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. okno w budynku CKiT w Mrągowie z informacją o firmie ochroniarskiej.


Zapytaliśmy Elektrosystem, ale odpowiedzi nie uzyskaliśmy
Czasopismo Zapiski Mazurskie zwróciło się do firmy z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wydarzeń z dnia 16 września 2017 roku, które zdarzyły się na terenie mrągowskiego Amfiteatru nad Jeziorem Czos:

1. Czy system sygnalizacji pożaru jest nadzorowany przez firmę Ochrony Osób i Mienia Elektrosystem Ciuciura sp. j. z Mrągowa?
2. Czy system działa i jest sprawny, tzn. czy sygnalizuje zdarzenia?
3. Czy w roku 2017 zdarzało się że system był wyłączony?
4. Czy Państwa firma była odpowiedzialna za montaż czujek dymnych i termicznych na terenie Amfiteatru w Mrągowie?
5. Czy czujki dymne działały w dniu 16 września 2017 roku, w czasie pożaru Amfiteatru?
6. Czemu to nie Państwa firma, a pracownicy wynajmującego lokal pod sceną restauratora zawiadomili Straż Pożarną?
7. Czy wiedział Pan o pożarze z czujek tam zainstalowanych, które sygnalizowały zagrożenie, czy też Panu zgłoszono ten fakt, po zaistnieniu tego zdarzenia?
8. Jeśli przyjmiemy, że czujki zostały wyłączone, to w jaki sposób zapewnia Pan bezpieczeństwo obiektu, dbając o to, aby nie uległ spaleniu?
9. Czy zdarzało się, że ktoś wcześniej (tj. przed 16 września 2017 r.) wyłączał czujki, postępując bez Pana wiedzy?
10. W jaki sposób reagował Pan na wyłączenie czujek – Pan poręcza jako firma bezpieczeństwo obiektu. Czy jest Pan w stanie gwarantować to, że obiekt jest właściwie zabezpieczony, skoro czujki mogą być wyłączone? 
11. Czy ktoś Panu kazał wyłączać czujki, a może ktoś czynił tak bez Pana zgody?
12. Jeśli czujki były wyłączone, to w jaki sposób Pan zabezpieczał obiekt? Otrzymuje Pan za to wynagrodzenie płacone przez miasto Mrągowo, ale jednocześnie musi Pan gwarantować bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi standardami.
13. Czy nie uważa Pan, że w przypadku Amfiteatru w Mrągowie dochodzi do „przymykania oczu” na sprawy wyłączania czujek sygnalizujących zagrożenie pożarowe?
14. Czy pracownicy najemcy potrafili obsługiwać gaśnice – czy zostali w tym zakresie przeszkoleni? 

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. Główna centrala elektryczna i stanowisko elektryka w trakcie przeprowadzanych koncertów.


Płacą, ale niewiele 
Istotą problemu jest to, że zarówno Amfiteatr, jak i CKiT objęte są systemem ochrony. Płatnej ochrony – dodajmy. Co będzie, gdy czujki nie będą działały? Pewnego dnia może się okazać, że Mrągowo straci coś, co w ostatni możliwy sposób służy miastu. 
Zapytaliśmy byłego starostę mrągowskiego, co by zrobił w takiej sytuacji. Osoba ta zrealizowała wiele inwestycji w powiecie, równie drogich. Odpowiedź była prosta, gdyby okazało się, że czujki były wyłączone i stworzono zagrożenie, dyrektor już by nie pracował. Polityk podkreśla, że rozumie każdą sytuację, ale ceni odpowiedzialność oraz przestrzeganie procedur. 

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. przegroda odgradzająca elektryka od sceny. Pozostaje tylko w łączności radiowej z kierownikiem ds. bezpieczeństwa. 

Dodajmy, że na opinię pracuje się ciężko i latami, zepsuć ją może nawet mała wpadka, zupełnie nieoczekiwana. Stąd tak ważne jest zachowanie ostrożności. Bądź co bądź, w sprawie nie chodzi o to, że coś się zapaliło, ale to co działo się potem. Nie wspomnę już o fakcie, że ochrona nie wiedziała, bo wiedzieć nie mogła, gdyż czujki były wyłączone. Dyrektor Gołębicki uspokaja, że w dalszych pomieszczeniach czujki były włączone – ma tu na myśli garderoby. 
O czym to może świadczyć? A przede wszystkim o tym, że pomieszczenia nie są dostosowane do prowadzonej gastronomii, wentylacja jest słaba, bo czuć zapachy w garderobach – dziwne, że tam czujki się nie włączają. W przyszłych latach, jeśli nie podejmie się dyskusji, może być podobnie, co skończy się prędzej czy później tragedią albo na scenie, przy spięciu, gdy nie zostanie w porę odłączony prąd lub na skutek braku zadziałania czujki, coś spłonie. Może tak być, ale nie musi. Jednakże nie powinniśmy tak na to patrzeć, ważne jest, aby zapobiegać. 

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia
Na zdj. Widok mrągowskiego Amfiteatru nad Jeziorem Czos.


______________________________________
To pierwsza część naszego materiału. Przewidujemy ich aż cztery. Prosimy czytać i zapoznawać się z treścią na bieżąco. Posiadamy niepublikowane materiały oraz relacje różnych osób, które rzucają zupełnie nowe światło na sprawę. Udało się nam wykonać również zdjęcia z ukrycia. W trakcie wywiadu dyrektor był bardziej otwarty i opowiedział nam kilka szczegółów. 

Marcin Łupkowski
redaktor naczelny

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne tematy

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…