Przejdź do głównej zawartości

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne

Redakcja Zapiski Mazurskie zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji do burmistrza miasta Mrągowa, Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Interwencji Społecznej i Posła na Sejm Janusza Sanockiego oraz jego asystenta terenowego, Tomasza Dudziaka. 

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Zdjęcie stanowi ilustrację do tekstu i nie ma na celu nikogo obrażać. Udostępniono na otwartej licencji.

Chcieliśmy wyjaśnić sprawę Zofii Wojciechowskiej oraz naszego udziału w posiedzeniu sądu z dnia 9 października 2017 roku, nagradzania osób pełniących funkcję sędziów przez samorządy, prowadzone przez tych sędziów sprawy z udziałem miasta, poznać uprawnienia dziennikarzy w zakresie obecności na sali sądowej oraz uzyskać informacje czy Mrągowo jest bezpieczne oraz kiedy zostanie podłączony internet do światłowodu, na którego powstanie miał wpływ Dominik Damian Tarnowski, który pozyskał 3 000 000 zł na budowę infrastruktury pod bezprzewodowy internet. Istnieje możliwość wykorzystania tych zasobów do podłączenia kamer, ale miasto nie widzi takiej potrzebny, bo jest bezpiecznie. Może dopiero najbliższe wybory i przyjście Tarnowskiego, na stanowisko burmistrz miasta, zapewni że podłączy on monitoring i dokończy sprawę – twierdzi Pani Basia, zwolenniczka monitoringu. Czemu burmistrz nie chce monitoringu? Może zbyt wiele udałoby się zobaczyć. Przecież można byłoby również tak promować miasto, przekazując w świat obraz z kamer. W końcu wydano 3 000 000 zł na światłowód, a sieć Wi-Fi działa tragicznie.  

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Odpowiadali, aby nie odpowiedzieć
Odpowiedzi udzielił Sąd Rejonowy w Mrągowie, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Miasto Mrągowo oraz Poseł Sanocki, informując że biuro poselskie nie jest utworzone na terenie Warmii i Mazur, ale poseł zapewnił że jest w stałym kontakcie z asystentem Tomaszem Dudziakiem i jeśli będzie taka realna możliwość, to utworzą. 
Ministerstwo Sprawiedliwości niestety nie odpowiedziało, ale nie możemy z materiałem czekać. Widocznie mają inne sprawy. Odnosimy wrażenie, że jest „dwukategoryzacja” kraju oraz problemów. Inaczej mówi się w telewizji – dobre hasła, a praktyka niestety rozmija się – o czym przekonują się nasi rozmówcy. 
Wydaje nam się, że skala niektórych działań sprowadza się do zachowania poprawności oraz sprawienia wrażenia, które obywatele muszą odnosić. Oczywiście jest to nasze zdanie i liczymy, że asystent posła na Sejm podejmie się sprawy i pomoże w kwestii problemów przemocy w Mrągowie. Póki co, czekamy na organizację struktur biurowych, które mają zostać zlokalizowane w Kętrzynie. Mają, bo to jeszcze nic pewnego. 

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne

Bijąc się ze ścianą
Zwykły człowiek musi liczyć się z „biciem o ścianę” (albo „waleniem łbem” jak w przysłowiu). Nie ma lekko, gdy na stanowiska zasiedli nieodpowiedni ludzie, którzy starają się bagatelizować sprawy. Często doświadczamy ze strony różnych instytucji niemocy. Co powoduje taki stan rzeczy? Sprawy wydają się z pozoru nie nasze, dopóki nie zaczną dotyczyć bezpośrednio nas samych. 
Pytaliśmy się m.in. czy burmistrz miasta Mrągowa sprzyja sprawcom przemocy, roztacza „parasol ochronny” oraz „czy zatrudnia osoby do zadań specjalnych”. Chcieliśmy też wyjaśnić, czym są owe „zadania specjalne”. 
Zapytaliśmy także o odczucia w sprawie zatrudnienia radnej Ewy Szałachowskiej oraz o to, jak burmistrz ocenia bezpieczeństwo mieszkańców. Sama burmistrz zamieszkuje w domku jednorodzinnym, a mieszkańcy w blokowiskach. Zatem o bezpieczeństwo samej burmistrz prościej, a mieszkańcom przydałyby się kamery, gdyż światłowód, przygotowany dzięki projektowi oraz założeniom Dominika Damiana Tarnowskiego, został utworzony w 2011 roku. Zapytaliśmy też wprost czy dla Otolii Anny Siemieniec nie jest zwyczajnie wstyd, że bezpieczeństwo mieszkańców zostało zaniedbane – brak monitoringu, brak całodobowych dyżurów straży miejskiej przez 7 dni w tygodniu. 
Oczywiście sprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ogrodzonego domku burmistrz, to też sprawy prywatne. Przestrzeń publiczna musi sobie radzić, a kamer nie będzie.
Nasze pytania spotkały się z pouczeniem w kwestiach natury prawnej, w czym niewątpliwym mistrzem jest „człowiek-rozkaz” Tomasz Witkowicz, były wojskowy. 

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne

Miasto wyjaśnia nam kwestie prawne 
Odpowiadając na Państwa pismo, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż przygotowane w nim „pytania prasowe" w żadnym fragmencie nie zawierają konkretnego żądania udostępnienia informacji publicznej. Jasnym jest, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t. j. Dz. U. 1984r., Nr 5, póz. 24 z późn. zm.), że zapytania w trybie prasowym są jednocześnie wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Natomiast informacja publiczna dotyczy stery faktów i danych, w szczególności informacji wymienionych w art. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
Proponujemy burmistrz Siemieniec upublicznić informacje dotyczące tego, ile otrzymuje zapytań prasowych w określonym trybie oraz za ile stosownych zapytań i udzielonych odpowiedzi płaci ze środków publicznych? Mieszkańcy niestety, ku naszemu zdziwieniu nadal pewne rzeczy „kupują”, ale rozumiemy mechanizmy działające w „piekiełku”. To byłoby ciekawe, gdyż burmistrz, musi zapewne w swojej nieomylności wiedzieć, że my działamy społecznie, w społecznym interesie i będziemy pytania zadawali. 
Jednakże dziękujemy za te pouczenie. Fakt jest faktem, że woleliśmy żeby Pani powiedziała czy jest Pani przed mieszkańcami wstyd, czy też nie jest?


Odpowiedzieli na List otwarty Wojciechowskiej 
Państwa zapytania dotyczą prywatnej sprawy Pani Zofii Wojciechowskiej, informuję zatem, że odpowiedź na List Otwarty skierowany przez Panią Zofie Wojciechowską została udzielona pismem z dnia 18.10.2017 r., nadana zarówno do autorki listu, jak i na adres Stowarzyszenia SEEiK. 
Sprawa prywatna była, ale obecnie poprzez Mrągowo bez przemocy oraz pozwolenie, którego udzieliła nam Zofia Wojciechowska, która upubliczniła sprawę, zwracając uwagę na ważne aspekty, nie jest już sprawą prywatną. Jednakże miasto przypomina: uważajcie, bo to strefa prywatna. O prywatność walczono, wdrażając w Polsce kapitalizm, ale przypomnijmy że oszukano w tym Polaków, bowiem zmiany proponowane przez tzw. Solidarność, to miał być „socjalizm z ludzką twarzą” oraz większa równość, gdyż związkowcy i naród walczyli z niesprawiedliwością. 
Faktem jest, że Gmina Miasto Mrągowo, zobligowana mocą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r., póz. 1610 z późn. zm.) przystąpiła do sprawy, której stroną jest Pani Zofia Wojciechowską. Gmina przystępując do sprawy jako interwenient uboczny, działając przez pełnomocnika, wyraziła jasno swoje stanowisko. Należy wspomnieć, że sprawa dotyczy sporu dwóch osób fizycznych, których dane winny podlegać ochronie – twierdzi miasto. 
Zgadzamy się z tym, ale sprawy zostały upublicznione przez Zofię Wojciechowską, która opisała swój problem w mediach społecznościowych oraz poprzez wokandę obywatelską. O innych osobach nie piszemy, ale może zaczynamy rozumieć słowo „parasol ochronny”. Zofia Wojciechowska to „mrągowska bohaterka”, która przeciera szlak prawdy i sprawiedliwości. Podjęła się trudnego dzieła i nie będzie jej łatwo, ale to czy wytrwa i osiągnie cel, w dużej mierze zależy od nas wszystkich. Biernością na pewno jej nie pomożemy. 

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne

Sędzia Wojciech Szałachowski nagrodzony Niezapominajką 
Jak Państwu wiadomo, corocznie, mieszkańcom Mrągowa, którzy swoim zaangażowaniem w szczególny sposób zasłużyli się dla miasta przyznawane jest wyróżnienie w postaci Statuetki Niezapominajki – pisze Siemieniec. W roku 2009 Statuetkę taką otrzymał m.in. Pan Wojciech Szałachowski – poinformowało Miasto Mrągowo. 
O sprawie przyznania nagrody dowiedzieliśmy się, szczegółowo analizując osoby, które otrzymały nagrodę Niezapominajki, dzięki czemu doszliśmy do tego, że jedną z nagród przyznano Wojciechowi Szałachowskiemu, który pełni funkcję sędziego w Sądzie Rejonowym w Mrągowie. 
Początkowo nie mogliśmy ustalić, kim jest owy Wojciech Szałachowski. Zwróciliśmy się więc do Rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sędzia SO Pan Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował nas 20.09.2017 r. że nie dysponuje wiedzą na temat tego czy sędzia W. Szałachowski otrzymał nagrodę, uznając że sprawa otrzymania takiej nagrody jest sprawą osobistą sędziego. Proponował, abyśmy zwrócili się o wyjaśnienie do Wojciecha Szałachowskiego, ewentualnie fundatora nagrody. 
Poszliśmy za radą i 21 września skierowaliśmy zapytania do burmistrza miasta Mrągowa oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie. Burmistrz Mrągowa odpowiedziała, że Wojciech Szałachowski odebrał nagrodę 11.11.2009 r. i został wyróżniony za działalność społeczną na rzecz Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Zatem każdy, kto działa społecznie na rzecz stowarzyszenia mógłby, przynajmniej teoretycznie, nagrodę otrzymać? Zapytaliśmy, ile spraw z udziałem Gminy Miasto Mrągowo prowadził SSR Pan Wojciech Szałachowski. Miasto odpowiedziało, że nie prowadzi rejestru spraw prowadzonych przez poszczególnych sędziów Sądu Rejonowego w Mrągowie. Na nasze pytanie szczegółowiej odpowiedział Sąd Rejonowy, wskazując że były to 2 sprawy z udziałem sędziego. Następnie Sąd stwierdził, że nie dysponuje oficjalnymi informacjami, aby sędzia Wojciech Szałachowski otrzymał statuetkę Niezapominajki za działalność na rzecz rozwoju Mrągowa. 
Prezes Sądu stwierdziła, że jest to sprawa osobista, niezwiązana z aktywnością zawodową Pana Wojciecha Szałachowskiego. Pani Prezes poleciła nam zwrócić się do fundatora nagrody lub do samego sędziego.  


Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Udział dziennikarzy nie był możliwy – wyjaśnia Sąd Rejonowy w Mrągowie 
Jak wynika z analizy akt sprawy II Kp 137/17 (k. 1) zarządzeniem z dnia 5 września 2017 r. wyznaczono termin posiedzenia sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia Pani Zofii Wojciechowskiej na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mrągowie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
Zgodnie z treścią art. 95b § k.p.k. posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej.
Ustawa nakazuje przeprowadzić jawnie te posiedzenia, na których następuje orzekanie w kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego. Odnosi się to posiedzeń w przedmiocie:

1) umorzenia postępowania (art. 339 § 3 pkt l i 2 k.p.k., art. 340 k.p.k.);
2) zawieszenia postępowania (art. 339 § 3 pkt 5k.p.k.);
3) warunkowego umorzenia postępowania (art. 341k.p.k.);
4) skazania bez rozprawy (art. 343 § 5k.p.k.);
5) skazania bez postępowania dowodowego (art. 343ak.p.k.);
6) wydania w trybie ekstradycji (art. 603k.p.k.);
7) przekazania i tymczasowego aresztowania (art. 6071§lk.p.k.);
8) wykonania kary lub środka przy odmowie przekazania (art.607s § Sk.p.k.);
9) przejęcia do wykonania (art. 611 c § 4k.p.k.);
10) wykonania orzeczenia (art. 61 Iti § Ik.p.k.).

Kwestia rozpoznania zażalenia Pani Zofii Wojciechowskiej na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mrągowie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie mieści się w katalogu wspomnianych wyżej merytorycznych rozstrzygnięć, a mając na uwadze, że ani Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie ani sąd nie zarządził inaczej, posiedzenie w tym przedmiocie było niejawne i udział dziennikarzy nie był możliwy.
Pragnę nadmienić, że dziennikarz jak każdy obywatel może wziąć udział w rozprawie w charakterze publiczności - jeśli rozprawa jest jawna - i nie musi podejmować w tym zakresie żadnych formalnych czynności. Na sali sądowej musi jednak podporządkować się przepisom regulującym porządek rozprawy oraz zarządzeniom wydawanym przez przewodniczącego składu orzekającego.
Jeżeli dziennikarz chce rejestrować przebieg rozprawy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk powinien złożyć do sądu stosowny wniosek o rejestrację przebiegu rozprawy. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać zgodę na rejestrowanie przebiegu rozprawy w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia określa art. 357 k.p.k. W sprawach cywilnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują możliwości rejestracji przebiegu rozprawy czy posiedzenia, nawet jeśli są jawne dla stron, co nie oznacza, że dziennikarze są pozbawieni prawa do złożenia do sądu wniosku o rejestrację przebiegu rozpraw czy posiedzenia.
Dodajmy, że nasza redakcja zwróciła się z wnioskiem o możliwość rejestrowania rozprawy oraz ogłoszeń wyroków. Czekamy na informacje z Sądu, kiedy to nastąpi i wówczas odczytaną treść wyroku podamy Państwu do wiadomości. 

Miasto uznawane jest za bezpieczne 
Natomiast odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa mieszkańców miasta, informuje, że na podstawie corocznych raportów Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, miasto uznawane jest za bezpieczne, incydenty które się zdarzają nie wpływają na pogorszenie bezpieczeństwa w mieście – twierdzi burmistrz Otolia Anna Siemieniec. Nie tylko ze statystyk Policji, ale także z opinii mieszkańców, oraz gości przebywających w Mrągowie, z którymi rozmawiam wynika, ze Mrągowo jest miastem bezpiecznym. Dodamy również, że straż miejska pracuje bez zarzutów i w ogóle większe problemy nie występują. Środki przeznaczane na pomoc ofiarom są wystarczające, a świadczona pomoc w przypadku środków przeznaczanych na profilaktykę alkoholową zadowalające, dlatego można finansować więcej koncertów na deptaku niż działań zespołów interdyscyplinarnych. 

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Zdjęcie stanowi ilustrację do tekstu i nie ma na celu nikogo obrażać. Udostępniono na otwartej licencji.


Światłowód to udział miasta i starostwa z 2011 roku 
W drodze sprostowania wyjaśniam – pisze burmistrz, że wspomniany światłowód został wybudowany w roku 2011 przy współpracy oraz podziale kosztów Gminy Miasta Mrągowo oraz Powiatu Mrągowskiego w stosunku 50:50.
Środki na ten cel pozyskało Starostwo Powiatowe w Mrągowie za kadencji Dominika Damiana Tarnowskiego. Obszarem realizacji projektu miało być miasto Mrągowo. Partnerem w projekcie był samorząd Gminy Miasta Mrągowo. Projekt miał się przyczynić do informatyzacji gminy. Odpowiedź miasta Mrągowa dotyczyła wkładu, który wniesiono po połowie. Jednakże główny udział miało Starostwo Powiatowe i był to projekt starosty Dominika Damiana Tarnowskiego. 

Mrągowo: Sprawy prywatne – dylematy społeczne
Zdjęcie stanowi ilustrację do tekstu i nie ma na celu nikogo obrażać. Udostępniono na otwartej licencji.

Wydaje nam się, że miasto Mrągowo specyficznie podaje informacje, przez co trudno jest ustalić pewne fakty, ale wszystko oczywiście zgodnie z prawem. Dlatego, jesteśmy my, aby ukazywać Państwu jak jest. 
Zapytaliśmy o zdanie Dominika Damiana Tarnowskiego, który odesłał nas do archiwalnego materiału. 

_____________________

Materiał powstał w oparciu o rzetelne materiały i dokumenty. Dziękujemy dla Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie za udzielenie odpowiedzi, z którymi mogą zapoznać się mieszkańcy powiatu mrągowskiego. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne tematy

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…