Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2017

Kapitalizm w natarciu: Nie ma pięknych i brzydkich

Kapitalizm stworzył szeregi idiotów, promujących produkty, styl życia oraz człowieka, który będzie zachowywał się posłusznie względem ustalonych reguł rynkowych i nie wykraczał poza dozwoloną przestrzeń. W tym świecie, kapitalizm zapewni człowiekowi masę doznań: stres, frustrację, seks, używki, radość, odpoczynek oraz konsumpcje. Nieodparte pragnienie posiadania, stanie się współczesnym księciem orleańskim, który może zakupić sobie do salonu kanapę, a nie musi spać na beli słomy. Oj, zyskali ludzie na rozwoju. Wyprowadzili się z jaskiń i weszli do M4.  W kapitalizmie, każde życie będzie odzwierciedleniem naturalnych instynktów, poza tym człowiek będzie tracił styczność z właściwą naturą, nigdy nie ewoluuje, nie rozwinie więzów sąsiedzkich i nie zejdzie się, aby bronić własnych spraw: chyba że kapitalizm będzie miał interes i zwoła ludzi na manifę! Nie ma przypadków. Nie wierzcie w cuda. Wasze zdanie nie liczy się, za każdym razem proszą o nie wysłańcy systemu. To podrzędne trutnie, któ…

Walka klas w XXI wieku

Jednym z częściej wysuwanych zarzutów wobec teorii Karola Marksa, jest jej archaiczność. Podstawowe kategorie pojęciowe, którymi posługiwał się Karol Marks miały adekwatnie opisywać rzeczywistość społeczną kapitalizmu w XIX wieku. Wówczas istniała 'prawdziwa klasa robotnicza' wyzyskiwana przez kapitalistów. Piekło fabryk jest przeciwstawiane bogactwu burżuazji. Taka sytuacja jest zaczynem poważnego konfliktu społecznego, który miał prowadzić do rewolucji. Rewolucja nie miała miejsca, wytykają krytycy filozofa z Trewiru. Proletariat nie powstał przeciwko burżuazji. Dlatego też proletariat i burżuazja są pojęciami, które nic nie wnoszą do zrozumienia współczesnego świata. Być może opis piekła fabryk ma jakąś wartość poznawczą, ale ze względu na brak rewolucji proletariackiej i pojawienia się nowych form rozwiązywania konfliktów społecznych w postaci kartek wyborczych i związków zawodowych  teorie Marksa zdają się być nieważne.


Czytaj więcej>>>