Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017

Dialektyka Karola Marksa

Marks ostatni powiedział o tym, jak jest. Pozostali zgasili światło i zwyciężyła idea marksizmu rewolucyjnego, na co sam Marks nie miał po śmierci właściwie żadnego wpływu… Ironia nawiązująca do tego, że na miejscu pochówku Marksa stanął dom fotografika Richarda Elliotta o modernistycznym kształcie. Otoczenie domu to... cmentarz, na którym spoczywa Karol Marks. Od czasów rewolucji bolszewickiej to prezydium partii ZSRR wyznaczało kierunki zmian i działań. Marks dostrzegał krzywdę mas pracujących i popierał rewolucje. Sam zresztą w 1864 roku był założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (I Międzynarodówka). 


Po śmierci Marksa pojawiały się koncepcje rewolucji lokalnej, którą reprezentował Stalin czy Lenin oraz międzynarodowej, Lew Trocki czy Róża Luksemburg. Jakkolwiek, gdyby nie ukierunkowywać marksizmu i nie rozpatrywać jego koncepcji oraz kierunków, wyznaczanych po śmierci samego Marksa w 1883 roku, to marksizm stanowi nieocenione narzędzie do analizy i krytyki cywilizacj…

Śmierć i pogrzeb w obyczajowości współczesnego człowieka

Śmierć w aspekcie religijno-moralnym wyznacza granicę życia i śmierci. Tradycja i współczesna myśl społeczna nieco odmieniają ten obraz. W tym krótkim artykule postaram się przybliżyć kilka faktów. Polecam dyskusję w tym zakresie. Wydaje mi się, że współcześnie ludzie żyjąc w czasach cywilizacyjnego przyśpieszenia podchodzą do śmierci zbyt rutynowo i opieszale traktując jako koniec, konieczność lub obietnicę dalszego spełnienia. A co na to ich życie? Aby lepiej odpowiedzieć na to pytanie odwołam się do myśli żydowskiej dotyczącej pochówku i zabezpieczenia ciała po śmierci, która ugruntowała myślenie Europy w tym zakresie. Choć czasem mam wrażenie, że to Europa wiele z tej wspaniałej myśli dla siebie nie wyniosła. Nie szanuje się cmentarzy, zamyka się je. Oczywiście podyktowane jest to rosnącą populacją i mniejszą niż dawniej przestrzenią. Pozostaje pytanie o człowieka, jego godność i prawo do zachowania szczątków po śmierci. Palenie ciał jest dobre, ale czy prowadzi nas tą drogą, któr…

Pomiędzy dżumą a cholerą: projektanci z Ziemi

Wojny z korporacjami i systemem nie można wygrać. Projektanci tego świata zdali sobie sprawę, że człowiek żyje w cyklu. Gdy przemija, cykl, nawet zaburzony powraca do swego ukształtowanego dogodnie biegu. Znacie powiedzenie: każde pokolenie ma swój czas. To jest świetne przesłanie. Nie ma znaczenia to, co się stanie. Jeżeli prowadzona jest pełna kontrola, wówczas można zaburzyć jeden z obszarów i wykorzystać strach. Przykład: w Polsce, walcząc z PiS, PO i Nowoczesna wykorzystuje strach przed Rosją i komunizmem. Tak działa ten mechanizm. Nikt racjonalnie nie zastanawia się czy Rosja jest zła czy nie? Pamiętając schematy: wojna polsko-bolszewicka rok 1920, Piłsudski, powstania listopadowe i styczniowe, PRL itd. mamy od razu utarty obraz niewoli i ograniczenia wolności. Polska nie korzysta z możliwości współpracy i handlu, ale zostaje poprzez manipulacje tworzone przez potężne korporacje wciągnięta w coś, co nazwałbym „stanem niezrozumienia”. W tym stanie nie jest możliwa racjonalna ocena…

Mrągowo może być inne? Felieton naczelnego

Oczywiście – jak wszędzie, żyje się dobrze gnidom i kombinatorom (frakcja zasłużona społecznie w III RP). Bo kogo obchodzi to, że ktoś idzie pracować na czarno i musi znosić obelgi, gdyż nie jest w stanie inaczej. Kogo obchodzi, że nie ma możliwości rozwoju, a rękę podaje się wyłącznie „kolesiom”, a motłochowi wyłącznie w dzień wyborów. Palisady i pseudo-pozory zostają zachowane, ale czy widać czyny?

Po czynach poznaje się ludzi. Nie będę ukazywał układów, pajęczyn oraz tego, kto i gdzie zgromadził zacny majątek, dzięki służbie mieszkańcom. Uważam, że wielu ludzi nie idzie do władzy, aby służyć tylko załatwiać własne interesy. Ludzie na to wyrażają zgodę i sami sobie są winni. Społeczeństwo nie głosuje na zasadach logiki, ale odruchowo. Cieszy mnie, że radni których wybierają załatwiają sobie pracę. Po zakończonej kadencji nie będzie można powiedzieć iż nic nie zrobili, bo zrobili, ale wyłącznie dla własnej dupy.
No to na tyle mojego pierdzielenia. Zwijam się i do zobaczenia wkrótce, mo…

O materializmie historycznym słów kilka

We współczesnej dobie, gdzie walka z komunizmem jako przejawem najgorszej formy totalitaryzmu, przybrała rozmiary szeroko zakrojonego wysiłku instytucji państwowych, warto  przypomnieć źródła intelektualne  doktryny, której pozostałości, mają być wymazane zupełnie z przestrzeni publicznej, a jej wyznawcy mają być okryci wieczną infamią. Ideologia komunizmu i jej historyczne przejawy wiążą się z naukami społecznymi Karola Marksa. Bardziej precyzyjnym określeniem byłoby pojęcie marksizmu, które na skutek długotrwałej działalności propagandowej jest utożsamiana z komunizmem. Komunizm odnosi się do wizji bezklasowego społeczeństwa, gdzie ekonomia jest zorganizowana na zasadzie dóbr wspólnych i zaspakajania potrzeb ludzkich. Marksizm z kolei jest teorią społeczno-ekonomiczną, która dostarcza nam metod krytycznych  analiz społeczeństwa i ekonomii kapitalistycznej, dając nam przesłanki do budowy bardziej zaawansowanego społeczeństwa.
Czytaj więcej>>>

Polecamy: O początkach dyktatury ciemniaków

"Łatwo sobie wyobrazić jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 r. zamiast "ciemniaków'' doszliby do władzy jaśnie-oświeceni. Byłaby to Polska bez Ziem Zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana i przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie." 
Władysław 'Wiesław' Gomułka, 1968

Dzisiaj mija kolejna rocznica  ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Data ta została skazana oficjalnie na zapomnienie, a w najgorszym przypadku określana jest symbolem zdrady i zniewolenia narodowego. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jest określany współcześnie jako 'rząd marionetkowy' Stalina i narzędzie sowieckiej dominacji nad Polską. Dla zrozumienia współczesnych dziejów Polski, warto jednak wyjść poza propagandowe wykrzykniki i zwrócić uwagę na historyczną genezę Manifestu.

Oficjal…