Przejdź do głównej zawartości

Upadłe anioły

Postanowiłem zwrócić, zamierzony pierwotnie blask, który planowałem nadać temu, co mi bliskie. Czytelnik może docenić osobliwość tych form i ujęć, które w przekazie zostały mu przeznaczone. Książkę opatrzyłem rozlicznymi przypisami oraz komentarzem, czyli tym, co potrzebne w zrozumieniu tematu. Na końcu zamieściłem dodatek, stanowiący kilka artykułów tematycznych, którego przeczytanie umożliwi przybliżenie mojego sposobu myślenia. Zawarłem też wywiad, przeprowadzony ze mną. To jednak dla tych, którzy chcą poszerzać wiedzę, poszukując na łamach tej lektury motywacji jej autora. Książka powinna umożliwić odkrycie, czegoś zupełnie nowego i dotąd nieobecnego. To dla chętnych, a pozostali mogą skupić uwagę na samym tekście.
Upadłe anioły[1] przyciągają twórców od wieków. Erem i jego tajemnice zostały zakryte przed człowiekiem, a literatura stara się je poznać, o ile jej twórcy przekroczą granice. Z różnym skutkiem, odbywa się to na całym świecie, zazwyczaj nieobiektywnie, manipulacyjne, z dużą dawką komercji. Ludzie przyjmują za prawdy widzenia jasnowidzów, fakt komunikacji z aniołami, ciesząc się możliwością ich oddziaływania poprzez karty lub modlitwę. Przyjmują to za dobrą monetę, gdyż cała oferta z tym związana pozwala na rekonstrukcję przytłumionego pragnienia wydostania się z objęć ciała. Szukamy dowodów, odkrywając tajemnice, ale trwamy w tym trywialnym i prostym świecie, z którego dochodzi bardzo dziwny przekaz. Jeśli ja, jako autor powiem coś zupełnie innego, to reakcja wobec negacji rzeczywistości może być odmienna. Jednostki będą broniły się przed taką wiedzą, która jest niewygodna, a wręcz nieporęczna. Lepiej założyć, że coś jest trwałe i niepodzielne, a świat w którym żyjemy pozwala nam bezgranicznie realizować się względem przeznaczenia. Wychodząc z odmiennym punktem widzenia, narażam się na „pokutny zew nienawiści”. Przyjmuję to, gdyż interesuje mnie prawda i poznanie. Wbrew wszystkiemu, lepiej jest równoważyć niż destrukcyjnie zapobiegać poznawaniu oraz odkrywaniu dzieł. Chasdai ben Abraham Crescas odrzucił filozoficzne dowody na istnienie Boga, uznając że pewność w tej dziedzinie opiera się wyłącznie na autorytecie Biblii. Odrzucił możliwość umysłowego poznania boskości. Założył, że człowiek może osiągnąć Boga przez miłość i poddanie[2].
Wiemy, że w świat i jego potęgi, ludzkość wierzyła od najdawniejszych czasów. Były to kolejno siły natury, zwierzęta i ludzie, a następnie istoty duchowe[3]. W każdej bajce, legendzie czy plotce jest ukryte ziarno prawdy. Nawet najmniej racjonalne historie, nie wzięły się znikąd, stanowiąc pozostałość po faktach, przez co nie możemy do nich sięgnąć, by zrozumieć mądrość, dostojność oraz kunszt dawnych czasów. Tradycja przypisuje Mojżeszowi stworzenie Pięcioksięgu oraz najważniejszych dwóch rzeczy związanych z prawem i obietnicą: Dekalog i Kodeks Przymierza. Późniejsza tradycja uznała te dzieła za natchnione. Powstawały w określonych warunkach, a działalność Mojżesza związana była z czerpaniem z wzorców egipskich. Dążył on do pewnej racjonalizacji, odbierając dawnym wierzeniom Izraela możliwość akceptowania innych bogów i sił natury. Wielu duchom wyróżniającym się siłą nadawano nazwę „il” lub „el”[4]. Następnie sprowadzono wielość form „el” do jednego Boga. W tym uwidacznia się proces, o którym wcześniej wspomniałem, a stanowi cechę religii, która podlega przemianie. W kontekście książki doszło do zatracenia pewnych pojęć związanych z aniołami, którzy też byli „el”.
Wracając do Mojżesza warto zastanowić się nad znaczeniem Dekalogu, który stanowi źródło moralności żydowskiej i chrześcijańskiej. Był to zbiór zasad prawnych, regulujący życie dawnych pasterzy i rolników, pomieszany dla ludu Izraela z czasów koczowniczych i osiadłych („dekalog etyczny” i „dekalog rytualny”)[5]. Dekalog jest podobny do różnych religii, które występowały w niedalekim sąsiedztwie prymitywnego ludu nomadów[6]. Sam Dekalog wspomina o niewolnikach, co przywołuje od razu wniosek, że nie mógł on pochodzić od Stwórcy. Skoro Bóg jest miłością – jak uważał Chasdai ben Abraham Crescas, to nie mógł On wprowadzić takiego systemu – to jest już mój wniosek, nawiązujący do stwierdzenia żydowskiego filozofa żyjącego w XIV wieku. Wyjaśnienie tego faktu oraz życia Mojżesza, okazały się być bardzo ważne w zrozumieniu prawdziwości przekazu, w mojej ocenie podporządkowanego ideologii kapłanów, którzy dokonali przemianowania początkowo utrwalonych praw, a na tym gruncie chrześcijaństwo wprowadziło feudalizm[7].
Książka nie stanowi kompilacji różnych religii, ani próby podjęcia się walki z mitami. Ta książka tworzy alternatywną rzeczywistość, opisując to, co było. Ja jestem realny, nie sztuczny. Nie należę do zwolenników cytowania uczonych judaizmu oraz bazowania na tym, co powiedzieli. W istocie poznania o tym, o czym piszę oraz dokonanej w obszarze książki zmiany jest to konieczne. Chciałbym, aby Czytelnik zrozumiał miejsca w których występują pewnego rodzaju nadużycia. Wiedza powinna być wolna od uogólnień oraz skomplikowanych deformacji – dosłownie uknutych na rzecz oddalenia prawdy. Rozwarstwienie i ta siląca się na bezgraniczną wiedzę pewność, gdy przytacza się zdanie jakiegoś uczonego, napawa mnie pewną radości, gdyż ukazuje beznamiętną głupotę tych osób, które w podstawowych kwestiach popełniają „grzech kłamstwa”, przykrywając rzeczywistość poszyciem. W ocenie wiarygodności danej osoby, posłużcie się kluczem, z którego będzie wynikała pewna prawidłowość – niewolnictwo w Dekalogu, to nie dzieło Stwórcy, a jeśli powiedzą że tak, to zrozumcie intencje. Wniosek jest oczywisty, a tłumaczenia i opowiadanie naukowych frazesów niekonieczne. Stwórca jest prosty: albo coś jest takie albo takie, nie istnieją pośrednie alternatywy. Wiarę uzupełnia się o kolejne objawienia, gdy wyczerpuje się pewien mit, który powinien niezależnie żyć, dając pożywkę i pewność temu, co głosi dana religia – objawienie w Fatimie, opętanie czy interpretacje rabinów w Talmudzie[8].  
Moja książka stanowi pewien szkielet. Nie byłem zobowiązany do wprowadzenia tylu przypisów, ale uczyniłem to, aby nie narazić się na argument o szerzeniu kłamstwa. Literatura nie musi tłumaczyć tego, o czym pisze autor powieści. Autor wymyśla rzeczywistość, rozgrywającą się w fabule, która niezwiązana z rzeczywistością nie opowiada prawd ostatecznych. Jeśli już jednak jesteśmy przy temacie Biblii, to idąc za radą mojego kolegi, włączam aparat krytyczny do tego tekstu, aby ułatwić jego zrozumienia. W ocenie roli pisarza[9], jestem bliski temu, co pisał Jan Parandowski, odnosząc się do tego iż „posługuje się swoim życiem jako surowcem literackim, ponieważ twory jego wyobraźni, składają się z kształtów, barw, świateł i cieni, które odbierają jego zmysły i które jego mózg układa w zespół zjawisk nazywany światem[10]”. Parandowski wskazywał na inną jeszcze sprawę, a mianowicie to że „Czytelnik ma niepohamowaną ochotę przypisywać mu poglądy jego bohaterów, a krytyka zbyt rzadko postępuje inaczej. Zwłaszcza jeśli zalęgnie się podejrzenie, że któraś z postaci jest jego osobistym rzecznikiem[11]”.
Ludzie wierzyli w greckich bogów, doznawali objawień, doświadczali mądrości nad Nilem. Wszystkie próby powodowane były przez istoty, które starały się sprowadzić człowieka na właściwą drogę. Nie istnieją mity, ale zwarte historie, pełne dylematów i opisów ludzkich przeżyć, które skazano na wieczny wzór dawnych, pogańskich wierzeń. Przejęto przy tym wszelkie święta związane z życiem codziennym, adoptując je na potrzeby religii właściwej. Nie od dziś istnieje takowe powiedzenie, że można rozminąć się z prawdą. 
Na dwóch wiarach oparto filozofię, etykę i teorie państwa, praktykowane do dziś, mimo iż było to zamierzchłe i pogańskie. Mówi się, że współczesna Europa, powstała na trzech filarach: judeo-chrześcijańskiej religii, rzymskim porządku i greckim sposobie myślenia[12]. Zrównuję judaizm i chrześcijaństwo, ale uważam iż judaizm jest mnie zindoktrynowany i bardziej ciekawy pod względem historycznym, gdyż dzieje kościoła to nie jest jakiś szczególny temat do zajmowania się nim, gdyż czczenie obrazów wykluczona z zasady możliwość prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji.
Zbierając wszystkie z tych ziaren, starałem się stworzyć tekst, przez który będę mógł dotrzeć do Czytelnika, aby wypełnić lukę w wiedzy, na temat tego, co egzystencjalne i ponadczasowe, zbierając ziarna z różnych, często bardzo odmiennych miejsc. Rozbudowałem książkę, aby uwidocznić miejsca w historii na które należy zwrócić uwagę, ze względu na procesy, których analiza pozwoli szczegółowo zrozumieć istotę opisywanych treści. 
Nie mówię, że dotarłem w swojej powieści, a raczej serii, bo to będzie wychodziło w każdej z kolejnych ksiąg, dosyć stopniowo, ale mamy ogromny zakres czasowy do przemierzenia. Prawda absolutna, ja najzwyczajniej opisałem fakty. Obrażanie się na moje stanowisko względem Kościoła katolickiego byłoby nieporozumieniem, gdyż instytucja ta sprzeniewierzyła się całkowicie zasadom. Nie można dyskutować z kłamstwem, ale należy je poznać aby móc zrozumieć obszary do których musimy się cofnąć. Wiedza pozwala człowiekowi na pewną swobodę, ujęć i myśli. Ludzkość przeszła pranie mózgu, dosłownie: manipulowano przez wieki informacją, stosując presję psychiczną – strasząc piekłem, dopuszczając się presji fizycznej – mordy sprawiedliwych, indoktrynując[13] do zmiany poglądów i wyznawanego systemu wartości.
                Dobra pozycja literacka, to taka, która jest oryginalna, niepowtarzalna i wyjątkowa – te warunki spełnia Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo. Inne publikacje czy adaptacje baśniowo-filmowe nie mogą równać się z tą książką, nie dlatego że mówię to jako autor, ale jest to bezsprzeczny fakt. Po dokonanych poprawkach, zyskała na doskonałości i nie jest wyłącznie kolejnym tekstem o aniołach, z pogranicza mistyki i mistyfikacji, ale czymś szczególnym, służącym poznaniu. Za pomocą słów uczy i wprowadza zupełnie coś nowego, wzbogacając znany już kanon[14]. Dotychczasowe literackie twory wzbogacały powszechny przekaz, głównie utartych tematów, za które masowo płacono autorom. Wyjątek artystyczny, stanowią dzieła wybitne, tak z kręgu literatury poetyckiej, jak dramatu, w których obecność aniołów czy Stwórcy upiększa wskazane sytuacje. Nie jest w żaden sposób wolna od powszechnie panujących poglądów: swoje korzenie zawiera w tradycji ludowej oraz religijnej doktrynie[15].
Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo, to nie jest zwykła i codzienna opowieść o skrzydlatych fantazjach, miłości, zdradzie czy wojnie. To saga aniołów, której kontynuacją jest Księga Aniołów[16]. W dziele tym nazywam te stworzenia „kel el”, dlatego że to właściwa i jedyna nazwa dla nich. Nigdzie się z tym pewnie nie spotkaliście, bo aniołowie to mal'ach[17] – „posłańcy” i „słudzy”; „łączniki” Stwórcy z ludźmi. Zarzucono mi, że czerpię z postaci Supermana, występującego pod postacią Clarka Kenta, pochodzącego z rasy Kal-El. Postać stworzona przez Żydów, Joe Shustera i Jerry’ego Siegela w latach 30-tych XX wieku jest czysto fikcyjna. Przydomek semicki el, użyty w kreacji nadpostaci Supermana jest związany z ideą nadczłowieka, reprezentowaną do połowy XX wieku, pod wpływem Friedricha Nietzschego i dzieła Tako rzecze Zaratustra. Semickie pochodzenie słowa jest o wiele starsze niż pojęcie Shustera i Siegela, którzy zamierzali uznać Clarka Keta za „głos Boga”, równając jego charakter z pochodzącym z wymierającego rodu Mojżeszem czy siłą biblijnego Samsona oraz greckiego Heraklesa.  Dawne określenie „il” lub „el” – o czym już pisałem, było nadawane w zamierzchłych czasach silnym duchom, w tym aniołom.
W książce kel el znaczy anioł. Nie używam słowa Bóg, bowiem to Pan, naczelny El. Nawet Biblia[18] nie powinna używać słowa Bóg, tylko Pan, Stwórca, itd. On nie jest Panem Bogiem, to Pan, z uwagi na istotę i rodzaj. Niebo określam Eremem, chyba że mam na myśli niebieską spuściznę nad naszymi głowami, wówczas niebo to właściwe określenie lub nieboskłon, co brzmi ładniej. Słowo Bóg używam w odniesieniu do innych bóstw, traktując jedną miarą wyobrażenia różnych bóstw. Nie mówię iż są nierealne, gdyż wyobrażają pewien system, który istniał, ale oddziaływanie danej cywilizacji uległo ograniczeniu, co powodowało że dane bóstwo zanikało albo było asymilowane, świadcząc o potędze tych, którzy zdołali zdominować daną grupę. Istnienie ludzi to walka o władzę. Poszukuję pierwotnych znaczeń bóstw, aby wykazać że rzeczywiście istnieli. Bo czymże różni się podejście do Jezusa z Nazaretu czy Dzeusa z Olimpu albo Ozyrysa z Abydos? Każdy z nich został uznany za Boga, noszą w sobie pierwiastek magicznej siły oraz każdy z nich dominował bardzo długi okres – Jezus około 2 tys. lat, Dzeus i Zeus około 1 tys. lat i Ozyrys jakieś 3 tys. lat. Istnienie tych bóstw wiązało się z dominacją danej cywilizacji. Nie podważam definitywnie ich istnienia, ale zasadniczo chciałbym odnaleźć pierwotny kształt, który został ukryty pod ich dostępnym wzorcem, określając pewien przekaz, mówiący wprost o tym jak żyła ludzkość w owych czasach.  
[1] Upadłe anioły – pojawili się w dawnych czasach, schodząc z wyżyn na ziemię. Brali sobie ludzkie córki, a te im rodziły. Biblia wspomina o nich, że „byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych czasach” Rdz 6,4. Upadły jest łączony z nefilim. Zważyć należy, iż nefilim to dziecko upadłego, zrodzone z kobiety. W odniesieniu do aniołów, termin upadły odnosi się do buntu przeciw woli Stwórcy, prawu. Konsekwencją jest zejście z właściwej drogi, rzecz opisując dosłownie: upadek, koniec łaski. Wiemy, że w niebie toczyły się wojny, o których tak naprawdę nic nie wiadomo, poza tym że szatan został strącony. W kościele katolickim rozpowszechniony jest kult Michała Archanioła, który pokonał szatana i strącił jego majestat w przepaść.  Upadek księcia demonów i jego butę, według kościoła obrazuje: Iz 14,12 […] „Jakże spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody?” […], potwierdzając tezy kościoła, którego uczeni w piśmie interpretowali zachód Gwiazdy Porannej (Wulgata: „Lucyfera”), jako upadek księcia demonów.  Doktryna gnostyków głosiła, że przywódca upadłych aniołów imieniem Demiurg, był odpowiedzialny za stworzenie świata. U Henocha przywódcą upadłych był Szemihaza, stępujący z innymi na Ardis – szczyt góry Hermon.
[2] Chasdai ben Abraham Crescas (hebrajski: חסדאי קרשקש) – ur. ok. 1340 w Barcelonie, zm. 1410, żydowski filozof i teolog, pierwszy europejski myśliciel, który przeciwstawił się arystotelesowskiej tezie o nieskończonej rozciągłości kosmosu. Przeciwstawiał się również skrajnemu racjonalizmowi Majmonidesa i Gersonidesa, odrzucając trzynaście zasad wiary. Jego główne dzieło to Or Adonai.
[3] W religioznawstwie mówi się o rozwoju religii, który następuje wraz z postępującym procesem wzrostu świadomości i wiedzy, wśród rozwijających się cywilizacji ludzkich. Następują także zmiany społeczne, ekonomiczne, które mają zasadniczy wpływ na religijne życie człowieka.
[4] Il lub El – semickie określenie, oznacza po prostu „boga”, po hebr. el oznacza „być mocnym”, „być na czele”, „przewodzić”. Nazwa stała się w liczbie mnogiej określeniem bóstwa Elim lub Elohim Ze słowem El wiążą się rozliczne przydomki, które nadają Stwórcy wyjątkowego znaczenia. Nie odnoszą się jedynie do Stwórcy.
[5] Podobne sformułowania znajduje się w prawach sumeryjskich, zwłaszcza w kodeksie Hammurabiego z XVIII w. p.n.e. Wersja Dekalogu z Wj 20,22-23 nazywana jest „dekalogiem etycznym”, a wersja z Wj 34,14-26 „dekalogiem rytualnym”. W opisach przykazać dominuje ukazanie z politeizmu do monoteizmu. Bóg jest zazdrosny i wyznacza swoje prawa, jasno ukazując, co wolno a czego nie. Następuje organizacja kultu, który ma scalić Izrael. Dowodem na obecność Boga jest promieniująca twarz Mojżesza. W przykazaniach dominuje niewolnictwo, krew i ofiary. Obraz Boga nie różni się od innych starożytnych kultów, które krwawo interpretowały idee „przebłagania” i „wykupywania” pierworodnych oraz płodów rolnych. Realizacja zasad Dekalogu wiąże się z zadawaniem śmierci.
[6] Nomad – osoba lub grupa przemieszczająca się, niepozostająca w jednym miejscu dłużej niż kilka miesięcy, nieprowadząca osiadłego trybu życia. Forma egzystencji związana z prowadzoną gospodarką, opartą na hodowli i wypasie zwierząt lub zbieractwie, cechująca pierwotne ludy, nieposiadające zorganizowanych form społecznych oraz rozwiniętej technologii, która umożliwiłaby egzystencję stałą na danym obszarze.
[7] Feudalizm – system zależności panujący w Europie w okresie tzw. średniowiecza, zakładający stosunki lenne, następujące pomiędzy panem a jego wasalem. Oparty na przeświadczeniu o pochodzeniu władzy od Boga jako należnej z urodzenia, odbierający wolność chłopom, wspierający podział stanowy. Utrzymujący się na wschodzie Europy w formie tzw. pańszczyzny. Stanowił kolejny etap w rozwoju niewolnictwa, wspierany przez Kościół katolicki.
[8] Talmud – zbiór tradycyjnych praw judaizmu, różnych autorów, stanowiący uzupełnienie Starego Testamentu. Hebrajski termin odnosi się do „nauki”. Autorstwo przypisuje się Judzie, zwanego księciem („nasi”), Jehuda ha-Nasi (135-217 n.e.) zwany „rabbenu ha kaddosz” „nasz święty rabbi” lub Rabbi, dosłownie „nauczyciel”. Miszna dzieli się na 6 działów seder – porządek, ten na 63 traktaty (masechet), a te na rozdziały (perek), a te na lekcje (misznajot). Nauki, które nie znalazły się w Misznie to barajta, a dodatkowe tosefta. Razem tworzą Gemarę. Miszna i Gemara stanowi Talmud. Gemara dosłownie stanowi zakończenie.
[9] Pisarz – wg. Słownika języka polskiego PWN, „ten, kto pisze, zwłaszcza prozą, utwory literackie”. Współcześni krytycy i różni marni ludzie określają pisarza – dawnego kancelarzystę – osobą piszącą lub autorem, błędnie rezerwując słowo „pisarz” dla uznanych tekściarzy. Piękny przykład ewolucji pojęcia, dokonanej na potrzeby tworzenia uprzywilejowanej klasy wśród ludzi albo kasty. Mianowicie słowo „pisarz” ma stać się wyróżnikiem, pewnym luksusem, na który należy zasłużyć, aby być czytanym. W przeciwnych przypadkach należy posługiwać się słowem „autor”.  
[10] Jan Parandowski, Niebo w płomieniach, Wyd. Iskry, Warszawa 1978 r., s. 6.
[11] Tamże, s. 5.
[12] Paul Valéry (Paul Ambroise Valéry ur. 30 października 1871 w Sète, zm. 20 lipca 1945 w Paryżu – francuski poeta, eseista i prozaik), w latach dwudziestych XX wieku, wskazał na trzy zasadnicze źródła europejskiej kultury: grecki sposób myślenia z ośrodkiem w Atenach, rzymskie prawo i porządek, z siedzibą w Rzymie oraz judeo-chrześcijańską religię, rozwijającą się w Jerozolimie.
[13] Indoktrynacja – wg. Słownika języka polskiego „systematyczne i natarczywe wpajanie jakichś idei lub doktryn”.
[14] Kanon – to „liść”, oznacza „regułę, zasadę, wątek”.
[15] Przykłady te można mnożyć, zarówno w literaturze, jak i sztuce. W tym przypadku to działanie pozbawione sensu. Wspomnę o tych, w moim przekonaniu najlepszych perłach: T. Miciński, Lucyfer; T. Przerwa-Tetmajer, Anioł Pański; J. Słowacki, Kordian, A. Puszkin, Anioł. W dziełach tych występuje motyw anioła. To niepowtarzalne twórczo określenia i opisy sytuacji sprawczych, oddających los aniołów, utrwalają jednak określone schematy, występujące w kulturze. Anioł, jako motyw w sztuce, wzbogacał i rozwijał treści.
[16] Księga Aniołów – druga część serii Przemilczeć Armagedon.
[17] Mal’ach – Malachim – hebrajskie słowo, określające anioła.
[18] Biblia – z gr. „łodyga papirusu”. Zbiór ksiąg uznanych przez judaizm i chrześcijaństwo za święte. Powstały pod natchnieniem Pana. Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Chrześcijaństwo przyjmuje dwie księgi. Judaizm opiera się na Tanach – biblii hebrajskiej. Księga powstawała od XV/XIV w. p.n.e. Księgi biblijne to takie, które uznała dana wspólnota religijna. Księgi niebiblijne, nie wchodzą do kanonu i stanowią apokryfy.
Apokryfy to żywoty świętych, Jezusa oraz Maryi, powstające do IV w. n.e., teksty pochodzące z tradycji ustnej. O apokryfach nauczyciele kościoła mawiali – bredzenie Apokryfów. Nie weszły do kanonu biblijnego, ale istnieje możliwość ich przeczytania.


Na podstawie książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo. WstępUpadłe anioły

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne tematy

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…