Przejdź do głównej zawartości

Posty

Prywatna przemoc

Gmina Miasto Mrągowo – tak twierdzi wiceburmistrz Tomasz Witkowicz – tworzy i realizuje gminny program przemocy w rodzinie. Odwołuje się przy tym  do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. W Mrągowie obowiązuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo na lata 2016 – 2018. Program – jak nam przedstawiono w odpowiedzi – określa cele, zadania i osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Program został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, uchwałą Nr XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku. 
Burmistrz powołuje zespół Witkowicz, wyjaśnił że burmistrz miasta Mrągowo, co trzy lata powołuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, co reguluje ustawa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalania trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków do jego funkcjonowania.  Na reali…
Najnowsze posty

Zobligowali koordynatora ds. sportu

Burmistrz miasta Mrągowo przyznaje, że zobligował koordynatora ds. sportu w Mrągowie do współpracy z organizacjami sportowymi, korzystającymi z miejskich obiektów sportowych, w celu ustalenia ich oczekiwań w tej kwestii oraz z administratorami poszczególnych obiektów sportowych. Obligował również do opracowania jednolitych zasad korzystania z obiektów sportowych w Mrągowie.  Czyżby samo stworzenie stanowiska koordynatora ds. sportu, to za mało? 


Mrągowskim koordynatorem ds. sportu jest Bartłomiej Koziatek, a instruktorem Waldemar Cybul. Panowie zatrudnieni są w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, a ich bezpośrednim przełożonym Lech Gołębicki. W ramach działalności statutowej Centrum zarządza następującymi obiektami: 
1. Zespół Boisk Orlik 2012 przy ul. Żołnierskiej 6 2. Zespół Boisk Orlik 2012 na os. Mazurskim 12 3. Lodowisko przy ul. Bohaterów Warszawy 4 4. Plaża przy ul. Nadbrzeżnej. 
Dziwi, że burmistrz nie obliguje dyrektora Centrum, tylko „ręcznie” steruje pracownikami. W końcu koor…

Gołębicki: Nie podzielam opinii, że budynek się sypie i posiada wady

W odpowiedzi na pytania prasowe czasopisma Zapiski Mazurskie, skierowane do Burmistrza Miasta Mrągowa, w kwestii mrągowskiego Centrum Kultury i Turystyki oraz pęknięć muru w nowo odnowionym budynku za ponad dwa miliony złotych, dyrektor jednostki – Lech Gołębicki, stwierdził że nie podziela opinii o budynku po remoncie, który „się sypie” i posiada wady. Zadaliśmy pytanie, opinii nie wyrażamy w tak istotnych tematach. Nie znamy się i nie chcielibyśmy oceniać zamysłów architektonicznych. Dyrektor wskazał, że również obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego obiektu tego nie potwierdzają.
Skoro wszystko jest dobrze, to czemu pęka? W tym miejscu należy uderzyć się w pierś i stwierdzić, że nie doceniamy wkładu pracy, wniesionego w budynek, a zauważamy przez przypadek jakieś drobne rysy, które uznajemy za pęknięcia. Odpowiedź na to, która nas wyzwala z odpowiedzialności za taki nietakt jest jedna: prasa od tego jest. W przypadku materiałów poświęconych CKiT pojawia się wiele znaków za…

Pożar w Amfiteatrze: Ochrona dowiedziała się ostatnia

Prowadząc wyjaśnienie sprawy pożaru w mrągowskim amfiteatrze nad Jeziorem Czos, ustaliliśmy że ochrona, czyli firma Elektrosystem dowiedziała się o pożarze od pracowników Centrum Kultury i Turystyki.  Amfiteatr został wykonany ze środków unijnych. Na tej inwestycji poległ Ekomelbud, którego prezes jest obecnie Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mrągowie. W trakcie realizacji wyszło wiele usterek, które do dziś – jak stanowisko dla elektryka, nie spełniają norm bezpieczeństwa. Mimo tego, wszystko działa. W normalnych warunkach, brak zabezpieczeń nie byłaby możliwa. 
Odpowiedzialność spoczywa na kierowniku ds. bezpieczeństwa, którym w trakcie imprez był Waldemar Cybul. Duża odpowiedzialność, która złożona jest na barkach kierownika, głównie związana jest z elektrykiem, gdyż brak widoczności, uniemożliwia mu szybkie reagowanie. W trakcie wypadku liczą się sekundy, a elektryk zareaguje dopiero, gdy kierownik ds. bezpieczeństwa da jemu znać. Dyrektor Gołębicki stwierdził, że elektryk ma zasiad…

Mrągowo: nie otrzyma innego lokalu

Redakcja Zapisków Mazurskich zajmowała się kwestią mieszkania socjalnego przy ul. Mrongowiusza 67 w Mrągowie. W sprawie pytaliśmy najemcę lokalu Dariusza P., Urząd Miasta Mrągowa oraz Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Mrągowie. Dariusz P. dopiął swego i szczelność przewodów kominowych w budynku zbada niezależna firma z Olsztyna. Nie może on jednak, mimo złych warunków liczyć na lepszy lokal, posiadający łazienkę i prysznic, gdyż ludzie w mieszkaniach socjalnych mogą zamieszkiwać bez podwyższonego standardu. Myśleliśmy początkowo, że to w XXI wieku żart, ale niestety prysznic, umywalka i wanna to jest tzw. „wyższy standard”. Zatem Polska przoduje jak zwykle na tle Europy i świata. Na zachodzie mieszkanie socjalne czy komunalne nie jest problemem, a w Stanach Zjednoczonych występuje zasób mieszkaniowy, w którym każdy może otrzymać mieszkanie. Kraj z bogatym doświadczeniem, jedynie za Edwarda Gierka cieszył się „złotym wiekiem” budowania, dzięki czemu wielu przeciwników systemu socjalist…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne tematy

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…

Sankcjami w dyktatorów – czyli o groźbach liberalizacji handlu

Stany Zjednoczone jako orędownik demokracji Powszechnie wiadomo, iż Ameryka nie jest zwyczajnym mocarstwem, broniącym swoich interesów na arenie międzynarodowej, lecz przypisuje sobie misję, którą jest promowanie demokracji oraz obrony praw człowieka. Przecież to zasługą Ameryki jest pokonanie dwóch totalitaryzmów oraz szerzenie demokracji na kontynencie europejskim, czy też amerykańskim. Wobec tak szlachetnych celów, ocena i usprawiedliwianie moralne środków podjętych do tego, stanowi główne zadanie prasy oraz innych środków masowego przekazu. Ameryka jest główną podporą światowego ładu liberalnego, który gwarantuje korporacjom swobodny przepływ kapitału oraz poszukiwanie nowych źródeł taniej siły roboczej. Korporacje te kontrolują środki masowego przekazu. Media te, mimo iż nie są w żaden sposób kontrolowane przez rząd amerykański, najczęściej przedstawiają amerykański punkt widzenia oraz są skłonne usprawiedliwić działania rządu amerykańskiego na arenie międzynarodowej. Dzieje się t…